De Europese Ster nr. 926

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Gedetineerden in Drenthe leren hop te telen door staatssteunproof project

Gedetineerden in het Drentse Veenhuizen leren sinds kort om hop te telen. Dit is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Drenthe. De subsidie van de provincie vormt…

Lees meer

Europees Parlement stemt voor verlaging van 40 procent voor CO2-uitstoot auto’s

Het Europees Parlement heeft gestemd voor het verlagen van de CO2-uitstoot van auto’s. In 2030 moeten voertuigen 40 procent minder CO2 uitstoten dan in 2021. De Europese Commissie had eerder…

Lees meer

Extra duiding over de werking van de Transparancy Aid Module (en cumulatie)

Wanneer decentrale overheden gebruik maken van een vrijstellingsverordening, kunnen ze vanaf bepaalde drempelwaarden te maken krijgen met de zogenaamde State Aid Transparancy Award Module (TAM). Om uit te leggen hoe…

Lees meer

Evaluatie Richtlijn Stedelijk Afvalwater

De Europese Commissie is een traject gestart waarbij de Richtlijn stedelijk afvalwater wordt geëvalueerd en in de toekomst mogelijk wordt herzien. Stakeholders, dus ook decentrale overheden als waterschappen, gemeenten en…

Lees meer

Commissie maakt investeringen vrij voor duurzame transportprojecten

De Europese Commissie heeft begin oktober aangekondigd welke projecten op het gebied van alternatieve transporttechnologieën in aanmerking komen voor investeringen uit het Connecting Europe Facility (CEF) instrument.

Lees meer

Europese Rekenkamer: Toezicht op naleving EU-recht door overheden kan beter

De Europese Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het toezicht van de Europese Commissie op de naleving van het EU-recht door de lidstaten. Dit op verzoek van het Europees Parlement. In…

Lees meer

Gemeente Zevenaar wint KoopWijsPrijs 2018

Afgelopen woensdag werd op het MVI Congres in Nijmegen de KoopWijsPrijs 2018 uitgereikt. Er waren vijf initiatieven genomineerd door een jury. Van deze vijf heeft de gemeente Zevenaar met haar…

Lees meer

Betrokkenheid regionale en lokale overheden in het Europese Semester

In april publiceerden de lidstaten van de Europese Unie hun economische beleid – het National Reform Programme (NRP) – voor het Europese Semester. Naar aanleiding van deze plannen heeft het…

Lees meer

Met welke Europese verplichtingen moeten decentrale overheden rekening houden bij de inzet van uitzendkrachten?

Antwoord in het kort: De Europese uitzendrichtlijn (2008/104/EG) heeft tot doel een geharmoniseerd beschermingskader voor uitzendkrachten te creëren door de invoering van minimumvoorschriften die in de hele EU gelden. Ook…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]