De Europese Ster nr. 927

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Wat houden de voorgestelde wijzigingen van het EU-landbouwbeleid in voor onze provincie?

Antwoord in het kort Ja, er verandert de komende tijd veel op dit gebied. Ten eerste is voorgesteld om het budget voor het EU-landbouwbeleid te verlagen en ten tweede is…

Lees meer

IPO-Jaarcongres; ‘Europa van de regio’s: kies uw toekomst’

Europa heeft een steeds grotere invloed op het provinciale beleid en de uitvoering hiervan in de regio. In het voorjaar van 2019 brengen de Nederlandse kiezers hun stem uit voor…

Lees meer

European Week of Regions and Cities

Van 8 tot en met 11 oktober 2018 vond de European Week of Regions and Cities (EWRC) plaats in Brussel. Gedurende deze week werd een groot aantal evenementen georganiseerd door…

Lees meer

Meer banen voor mensen met arbeidsbeperking via inkoop

In de banenafspraak hebben het kabinet en werkgevers- en werknemersorganisaties het doel vastgelegd om 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. De vier coalitiepartijen hebben een motie…

Lees meer

Hoe Nederlandse gemeenten de Europese staatssteunregels toepassen

Onlangs heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een rapport verspreid over de toepassing en naleving van de staatssteunregels door Nederlandse gemeenten. Uit de kennisgevingen-barometer van Europa decentraal blijkt…

Lees meer

Voedselregio’s in Nederland gaan samenwerking aan: Food NL

De voedselregio’s Greenport Regio Venlo, Agrifood Capital Noordoost-Brabant en Regio Foodvalley starten een intensieve samenwerking in Brussel. Onder de naam Food NL willen de regio’s beter opkomen voor de regionale…

Lees meer

Verbeterpunten voor afvalverwerking door decentrale overheden

Begin oktober heeft Eunomia, een adviesbureau met een focus op duurzaamheid, een rapport gepubliceerd waarin de voortgang van de implementatie van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen wordt beoordeeld. Hierbij heeft Eunomia zowel…

Lees meer

Europese Centrale Bank gaat economische verschillen tussen regio’s tegen

Op 4 oktober hield Benoît Cœuré, lid van de directie van de Europese Centrale Bank (ECB), een toespraak waarin hij de rol van de ECB in de lokale economie toelichtte….

Lees meer

EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid steunt verbod op single-use plastics

Vorige week woensdag (10 oktober) heeft de Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees Parlement (ENVI) het voorstel van de Europese Commissie om single-use plastics te verbieden aangenomen. Wel…

Lees meer

In memoriam Hein Cannegieter

18 juli 1943 – 3 oktober 2018. Op 3 oktober 2018 is in Brussel Hein Cannegieter onverwacht aan een zware longontsteking overleden. Afgelopen week is in besloten kring in Brussel afscheid…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]