De Europese Ster nr. 928

Wat betekent de gewijzigde Kaderrichtlijn Afvalstoffen voor ons gemeentelijke afvalbeheer?

Antwoord in het kort: De recente aanpassing van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen voorziet in een behoorlijk aantal wijzigingen die impact hebben op de gemeentelijke afvalbeheerpraktijk. De voornaamste wijzigingen zien erop dat…

Lees meer