De Europese Ster nr. 931

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Kritiek op Commissievoorstel voor toekomstig EU-landbouwbeleid

Op 7 november heeft de Europese Rekenkamer een rapport uitgebracht waarin het Commissievoorstel voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in de periode na 2020, dat in verband staat met het nieuwe…

Lees meer

EuroPCom communicatieconferentie: ‘Campaigning for Europe’

Op 8 en 9 november vond in Brussel de negende editie van de communicatieconferentie EuroPCom plaats. Tijdens deze conferentie was er veel aandacht voor de campagne ‘This time I’m voting’…

Lees meer

Oproep projecten Erasmus+ 2019 geopend

De Europese Commissie heeft de oproep voor het indienen van voorstellen voor Erasmus+ 2019 geopend op 24 oktober. De Commissie verwacht in 2019 een budget van 3 miljard beschikbaar te…

Lees meer

Tegemoetkoming voor gemeenten met tekort voor sociaal domein

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft op 1 november haar fondsen voor gemeentetekorten in het sociaal domein bekendgemaakt. In totaal is er € 200 miljoen beschikbaar voor 77 gemeenten.

Lees meer

Europese Commissie opent Roadmap evaluatie Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De Europese Commissie heeft op 8 november de Roadmap ‘EU farm policy – evaluation of its impact on habitats, landscapes and biodiversity’ geopend.

Lees meer

Franse subsidie voor kleinschalige opwekking duurzame energie goedgekeurd door Europese Commissie

Op 22 oktober heeft de Europese Commissie goedkeuring verleend aan een Frans subsidiepakket van naar schatting € 200 miljoen. Dit pakket heeft tot doel zowel ondernemingen als particulieren te steunen…

Lees meer

Europees Hof van Justitie: PAS alleen onder strenge voorwaarden verenigbaar met de Habitatrichtlijn

Op 17 mei 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aan het Europese Hof van Justitie (Hof) meerdere prejudiciële vragen gesteld over of het Programma Aanpak Stikstof…

Lees meer

Moet het post- en reprocentrum van de gemeente zich aan de Wet Markt & Overheid houden?

ANTWOORD IN HET KORT Decentrale overheden die economische activiteiten verrichten dienen zich aan de gedragsregels van de Wet Markt & Overheid (hierna: Wet M&O) te houden. Het aanbieden van goederen…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]