De Europese Ster nr. 932

Brexit-uittredingsovereenkomst: reactie van het kabinet en het verdere proces

Vorige week hebben de onderhandelaars van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie een akkoord bereikt over een uittredingsovereenkomst. Op 29 maart 2019 verlaat het VK de EU. Over de…

Lees meer

Hoe kunnen decentrale overheden door aanbestedingen bijdragen aan de energietransitie?

De energietransitie wordt steeds belangrijker in de maatschappij en er worden op allerlei fronten maatregelen getroffen om besparing van energie en de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie te…

Lees meer

Netwerk Regionale Hub gelanceerd door Europees Comité van de Regio’s

Op 14 november heeft het Europees Comité van de Regio’s het Netwerk Regionale Hub (#RegHub) gepresenteerd aan de regionale vertegenwoordigingen bij de Europese Unie. Een proeffase met 20 regio’s gaat…

Lees meer

Herziening richtlijn voor beter hergebruik overheidsinformatie

De Europese Commissie heeft in april een voorstel gedaan om de richtlijn hergebruik overheidsinformatie te herzien. Dit voorstel is gedaan naar aanleiding van een evaluatie van de richtlijn in 2017….

Lees meer

Europees Parlement stemt in met 32% hernieuwbare energie

Een grote meerderheid in het Europees Parlement heeft ingestemd met een overeenkomst met de lidstaten over de belangrijkste elementen van het pakket voor schone energie van de Commissie. Het Parlement…

Lees meer

Tweede Kamer bespreekt Meerjarig Financieel Kader in algemeen overleg

Op 8 november 2018 vond er in de Tweede Kamer een algemeen overleg plaats over het Meerjarig Financieel Kader (MFK), de langetermijnbegroting van de EU. De vaste commissie voor Europese…

Lees meer

Prioriteiten Europees Parlement voor EU-langetermijnbegroting 2021-2027

Het Europees Parlement heeft op 12 november tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg gestemd over de prioriteiten voor de langetermijnbegroting 2021-2027. Het Parlement zet o.a. in op een verhoging van…

Lees meer

Kunnen we op basis van de de-minimisverordening een lening verstrekken die de de-minimisdrempel ver overstijgt?

Antwoord in het kort      Ja, het is goed mogelijk om op basis van een de-minimisverordening een zachte lening te verstrekken waarbij de hoogte van de lening de de-minimisdrempel ver overstijgt….

Lees meer