De Europese Ster nr. 933

Moeten de wegingsfactoren van de subgunningscriteria bij een aanbesteding altijd vooraf worden bekendgemaakt?

Antwoord in het kort De gunning van een overheidsopdracht geschiedt op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. Er kunnen subgunningscriteria worden geformuleerd om bepaalde kwaliteitsaspecten te beoordelen. De wegingsfactoren…

Lees meer