De Europese Ster nr. 936

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Brexit Impact Scan voor overheden gelanceerd

Op 13 december 2018 hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en kenniscentrum Europa decentraal de Brexit Impact Scan voor overheden gelanceerd. De impactscan helpt gemeenten, provincies en waterschappen…

Lees meer

Europees Parlement stemt in met EU-budget voor 2019

Het Europees Parlement heeft op 12 december ingestemd met een EU-jaarbegroting voor 2019 waarin de focus ligt op jongeren, innovatie en migratie.

Lees meer

Europese Commissie kondigt call voor Connecting Europe Facility aan

Op 5 december heeft de Europese Commissie een Connecting Europe Facility Transport call aangekondigd voor grensprojecten, zeehavens en minder spoorlawaai. De call is open van 8 januari tot en met…

Lees meer

Hoe doet Nederland het op het gebied van innovatiegericht inkopen?

Nederland staat op de derde plaats op het gebied van innovatiegericht inkopen. Dit blijkt uit een onderzoek van PwC in opdracht van de Europese Commissie, waarin nationale beleidskaders en uitgaven…

Lees meer

Enquête over de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

Het Europees Comité van de Regio’s heeft in samenwerking met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling een enquête geopend over de bijdragen van lokale en regionale overheden aan de…

Lees meer

Europese Raad: Heronderhandeling Brexit-akkoord niet mogelijk

Op 13 december 2018 hield de Europese Raad een buitengewone bijeenkomst om te vergaderen over de Brexit en het uittredingsakkoord. Tijdens deze bijeenkomst bevestigde de Europese Raad nogmaals de goedkeuring…

Lees meer

Hoe worden Europese burgers betrokken bij besluitvorming over de toekomst van Europa?

Sinds haar aanstelling is de Commissie-Juncker begonnen met het bevorderen van burgerparticipatie in de EU. Er hebben ruim 1.200 burgerdialogen plaatsgevonden op gemeentehuizen, universiteiten en andere openbare plaatsen waar in…

Lees meer

Deze Nederlandse gemeenten ontvangen een Europese voucher voor gratis wifi

Drieëndertig Nederlandse gemeenten kunnen straks gratis wifi aanbieden in openbare buitenruimten. Zij ontvangen een WiFi4EU-voucher ter waarde van € 15.000,- waarmee de installatiekosten kunnen worden gedekt. De Europese Commissie maakte…

Lees meer

Kamerbrief over gevolgen arrest Visser Vastgoed (Appingedam)

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 4 december per brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de gevolgen van het arrest Visser Vastgoed Beleggingen. De brief is…

Lees meer

Is een gemeente verplicht om niet-Nederlanders die onderdaan zijn van een andere EU-lidstaat in te lichten over hun stemrecht en registratieplicht voor de Europese verkiezingen in 2019?

Antwoord in het kort Ja, gemeenten dienen actief informatie te verspreiden over de mogelijkheid van niet-Nederlandse EU-onderdanen die in Nederland wonen om in Nederland te stemmen voor de verkiezingen van…

Lees meer

Wanneer moet een subsidieovereenkomst aanbesteed worden?

Op 18 oktober 2018 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaald dat subsidieovereenkomsten kunnen vallen onder het begrip ‘overeenkomst onder bezwarende titel’ indien er sprake is van…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]