De Europese Ster nr. 938

Brexit: Stemming Brits parlement en nieuw voorstel May

Het terugtrekkingsakkoord, dat door de onderhandelaars van de EU en het VK is gesloten, is afgelopen week door het Britse parlement afgewezen. De goedkeuring van dit parlement is nodig om…

Lees meer

Eerste klimaatneutrale paprikateelt door restwarmte

Het glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard is op donderdag 10 januari 2019 officieel aangesloten op het warmtenet van afval- en energiebedrijf HVC. Hiermee zet Nederland een eerste stap richting een klimaatneutrale…

Lees meer

Hoe implementeert uw overheidsorganisatie de Sustainable Development Goals?

Steden en regio’s spelen een belangrijke rol in het behalen van de Sustainable Development Goals (SDGs). Om een goede Europese territoriale strategie te ontwikkelen roepen het Comité van de Regio’s…

Lees meer

Europese digitale infrastructuur op koers om binnen vijf jaar te verdubbelen

Dat blijkt uit de nieuwste Outlook 2019 van Digital Gateway to Europe. De presentatie vond plaats tijdens de KickStart Europe-conferentie in Amsterdam. Het jaarlijkse rapport is geïnitieerd door Digital Gateway…

Lees meer

Europees Parlement stemt voor centraal subsidieprogramma InvestEU

Vorige week (16 januari 2019) heeft het Europees Parlement een standpunt ingenomen ten aanzien van het voorstel van de Europese Commissie om het InvestEU-programma op te richten. Het InvestEU-programma maakt…

Lees meer

Ontwikkeling nucleaire geneesmiddelen in Petten ondersteunt door Europese subsidie

Het nucleaire instituut NRG in Petten gaat uitbreiden met een nieuwe onderzoekslocatie, waar artsen uit verschillende ziekenhuizen zullen samen werken met nucleaire experts om sneller nieuwe nucleaire geneesmiddelen te ontwikkelen….

Lees meer

Grensoverschrijdende samenwerking: hoe staat het met de grensinformatiepunten, EU-verordening en diploma-erkenning

Er is veel vooruitgang geboekt in de Nederlandse projecten op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. Vooral de bestuurlijke samenwerking tussen Nederland en België verloopt goed, en ook tussen Nederland en…

Lees meer

Wanneer is een organisatie een ‘overheidsinstantie’ en moet deze een Functionaris voor de Gegevensbescherming aanstellen?

Antwoord in het kort: Of een organisatie onder het begrip ‘overheidsinstantie’ valt, moet worden beoordeeld aan de hand van het nationaal recht. Het Rijk en de Autoriteit Persoonsgegevens hebben hier…

Lees meer