De Europese Ster nr. 938

Wanneer is een organisatie een ‘overheidsinstantie’ en moet deze een Functionaris voor de Gegevensbescherming aanstellen?

Antwoord in het kort: Of een organisatie onder het begrip ‘overheidsinstantie’ valt, moet worden beoordeeld aan de hand van het nationaal recht. Het Rijk en de Autoriteit Persoonsgegevens hebben hier…

Lees meer