De Europese Ster nr. 939

Kan er later worden aangesloten bij een niet ondertekende raamovereenkomst?

Introductie Op 19 december 2018 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie prejudiciële vragen beantwoord over het uitbreiden van een gesloten raamovereenkomst naar andere aanbestedende diensten. In het…

Lees meer

Regionale commissie Europees Parlement stemt voor 378,1 miljard euro investering in regio’s 2021 – 2027

De commissie voor regionale ontwikkeling (REGI) van het Europees Parlement heeft steun uitgesproken voor investeringen in de regio’s om economische, sociale en territoriale samenhang in de EU te bevorderen.

Lees meer

Nederland moet standpunt inzake aanbestedingsplicht woningcorporaties verduidelijken

De Europese Commissie vindt dat Nederland woningbouwcorporaties als aanbestedende dienst in de zin van de aanbestedingsrichtlijnen moet aanwijzen. In 2017 heeft de Commissie daarom een inbreukprocedure tegen Nederland gestart. Vorige…

Lees meer

Europese investeringsbank investeert € 75 miljoen in duurzaamheidsregeling

De Europese investeringsbank investeert € 75 miljoen in de stimuleringsregeling ‘Duurzaam Thuis’ van de provincie Limburg. Met de regeling kunnen eigenaren of huurders via een goedkope lening hun woning duurzaam…

Lees meer

Staatssteun Scoreboard van 2018: explosieve stijging van uitgaven onder de AGVV

Het jaarlijkse Staatssteun Scoreboard is afgelopen week door de Europese Commissie gepubliceerd. Daaruit blijkt niet alleen dat de trend van het toegenomen gebruik van de vrijstellingsverordeningen doorzet, maar ook dat…

Lees meer

Eerste Kamer stemt in met vermindering regeldruk in het sociaal domein

De regeldruk voor gemeenten met betrekking tot het sociaal domein zal binnenkort verminderen. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,…

Lees meer

Evaluatie EU-US Privacy Shield: wat betekent dit voor het doorgeven van persoonsgegevens aan de VS?

In december 2018 heeft de Europese Commissie bekeken of het EU-US Privacy Shield nog het vereiste niveau van gegevensbescherming geeft. Uit de evaluatie blijkt dat de bescherming van persoonsgegevens in…

Lees meer

Stakeholder-bijeenkomst: de toekomst van het Europese waterbeleid

Op woensdag 23 januari organiseerde het Huis van de Nederlandse Provincies een bijeenkomst over de fitness check water waarbij stakeholders hun standpunten voor de toekomst van het Europese waterbeleid met…

Lees meer

Commissie maakt no deal-voorstellen bekend voor EU-visserijsector

De Brexit-datum van 29 maart komt dichterbij, terwijl het nog niet bekend is hoe de Brexit er precies uit gaat zien. Het onderhandelde terugtrekkingsakkoord wacht nog op goedkeuring van het…

Lees meer

Tweede Kamer: ook decentrale overheden spelen belangrijke rol bij voorbereidingen Brexit

Afgelopen week vond er in de Tweede Kamer een vergadering plaats over de huidige stand van zaken met betrekking tot de Brexit en de voorbereidingen hierop. Hierbij kwam ook de…

Lees meer

(Hoe) kan de DAEB-de-minimisverordening (nog) worden toegepast?

Antwoord in het kort: Ja, het gebruik van de DAEB-de-minimisverordening (DAEB staat voor Diensten van Algemeen Economisch Belang) is nog steeds mogelijk. In december 2018 is de looptijd van de…

Lees meer