De Europese Ster nr. 940

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Commissie maakt voorstellen bekend voor Brexit-noodmaatregelen op het gebied van sociale zekerheid en het EU-budget

Omdat nog niet bekend is of het VK met een deal of zonder een deal uit de EU zal vertrekken, wil de Europese Commissie de EU op alle mogelijke scenario’s…

Lees meer

Wat zijn de aandachtspunten bij het gebruik van het innovatiepartnerschap als aanbestedingsprocedure?

Antwoord in het kort: Het innovatiepartnerschap betreft een traject waarin de aanbestedende dienst samen met een of meerdere marktpartijen door middel van onderzoek en ontwikkeling het verlangde innovatieve product, dienst…

Lees meer

Voortgang verbetering inkoop in het sociaal domein

Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), heeft op 24 januari 2018 de Tweede Kamer door middel van een brief geïnformeerd over de voortgang van de verbetering…

Lees meer

De Autoriteit Persoonsgegevens: controles en onderzoek naar de naleving van de AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 van toepassing geworden. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving: organisaties die zich niet aan de…

Lees meer

Positief Nederlands oordeel over EU-langetermijnstrategie voor klimaat

Afgelopen week heeft de minister van Buitenlandse Zaken de Tweede Kamer door middel van een kamerbrief geïnformeerd over de Nederlandse positie ten aanzien van recente voorstellen van de Europese Commissie….

Lees meer

European Week of Regions and Cities 2019: pillars of the EU’s future

Op woensdag 30 januari organiseerde het Europees Comité van de Regio’s de Kick-off-bijeenkomst van de European Week of Regions and Cities 2019. Tijdens deze bijeenkomst werd het thema voor 2019…

Lees meer

Europese Commissie opent inschrijving projecten Connecting Europe Facility 2019

De Europese Commissie heeft de oproep voor het indienen van voorstellen voor de Connecting Europe Facility (CEF) 2019 gelanceerd. Deze oproep biedt medefinanciering voor projecten voor ontbrekende verbindingen en grensoverschrijdende…

Lees meer

De EU Sustainable Energy Week 2019: ‘Shaping Europe’s Energy Future’

Van 17 tot en met 21 juni vindt de EU Sustainable Energy Week plaats in Brussel. Gedurende deze week wordt de grootste Europese beleidsconferentie op het gebied van duurzame energie…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]