De Europese Ster nr. 942

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Einde registratietermijn voor niet-Nederlandse EU-burgers voor de Europese verkiezingen komt dichtbij

In de laatste nieuwsbrief Verkiezingen 2019 roept het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gemeenten op om te faciliteren dat niet-Nederlanders die in Nederland wonen en onderdaan zijn van een…

Lees meer

Steden en regio’s nemen unaniem aanbevelingen Europese milieuwetgeving en -beleid aan

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) heeft unaniem een reeks aanbevelingen goedgekeurd om de integratie en tenuitvoerlegging van de milieuwetgeving en het milieubeleid in Europa te verbeteren. De steden…

Lees meer

Nieuwe verordening overlegging openbare documenten in werking getreden

EU-burgers die naar een andere lidstaat verhuizen hoeven geen procedure meer te doorlopen om hun openbare documenten te legaliseren. De nieuwe Verordening overlegging openbare documenten die op 16 februari 2019…

Lees meer

Tot 2021 nog geen volledig verbod op pulsvisserij

Na veel ophef wordt het vissen met de pulstechniek verboden in Europa. Voor 42 Nederlandse vissers zal dit pas gevolgen gaan hebben in juli 2021, maar voor de andere 42…

Lees meer

Stand van zaken: wijzigingen EU-landbouwbeleid

Op 14 februari 2019 vond er in de Tweede Kamer een technische briefing plaats over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU. Vorig jaar heeft de Europese Commissie in de…

Lees meer

Advies over Stroomlijnen implementatie TEN-T netwerk aangenomen in het Europees Comité van de Regio’s

Op 7 februari 2019 heeft het Europees Comité van de Regio’s het advies van Michiel Scheffer (NL/ALDE), gedeputeerde van de provincie Gelderland, over de stroomlijning van de implementatie van TEN-T…

Lees meer

Mag Wallonië straks tol gaan heffen?

De Waalse overheid wil een wegenvignet gaan invoeren die voor rekening komt van automobilisten buiten Wallonië. Het Europees Hof van Justitie moet zich nog uitspreken over deze plannen, maar dit…

Lees meer

Wet Markt & Overheid: recente rechtspraak over het nemen van algemeen belang besluiten

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) heeft afgelopen december uitspraak gedaan in twee zaken over de Wet Markt & Overheid. De algemeen belang besluiten van de  gemeenten zijn…

Lees meer

Provincies publiceren position paper EU-waterrichtlijnen

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft een position paper gepubliceerd, met standpunten ten aanzien van de raadpleging door de Europese Commissie, die dient als input voor de evaluatie van de Europese…

Lees meer

Denk mee over de Omgevingsregeling

Er loopt momenteel een consultatie over de Omgevingsregeling. Hier kunt u nog tot en met 8 maart aan bijdragen. In de Omgevingsregeling zijn de regels voor de toepassing van de…

Lees meer

Gemeenten wordt gevraagd input te leveren op actieplan energietransitie

Het partnerschap energietransitie van de EU Urban Agenda wil steden op een effectieve manier laten samenwerken met nationale overheden en Europese instellingen om de energietransitie te laten bewerkstelligen. Dit staat…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]