De Europese Ster nr. 943

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Kansen en risico’s voor de regionale en lokale economie: Brexit-rapporten nader beschouwd – deel 2

Op 29 maart zal het Verenigd Koninkrijk in principe de Europese Unie verlaten. Ook al is nog niet bekend wat voor Brexit er zal komen, dat er gevolgen zullen zijn…

Lees meer

Kan er in onze regio nog samengewerkt worden met VK-partners in een door de EU gefinancierd project na de Brexit?

Tijdens de overgangsperiode zal er in de praktijk voor begunstigden van EU-fondsen uit de EU27 én het VK niet veel veranderen. Het is waarschijnlijk dat het VK, na de overgangsperiode niet of slechts gedeeltelijk betrokken zal blijven bij EU-fondsen in de nieuwe MFK periode (2021-2027).

Lees meer

Kunnen reeds verleende subsidies automatisch worden aangemerkt als bestaande steun bij de liberalisering van een bepaalde markt?

Introductie Wanneer een bepaalde markt wordt geliberaliseerd, is het belangrijk om te kijken of verleende subsidies binnen die markt aangemerkt moeten worden als bestaande staatssteun of nieuwe staatssteun. Deze kwalificatie…

Lees meer

Onduidelijkheid over geldigheid pulsvisvergunningen

Mogelijk verliest het overgrote deel van de Nederlandse pulsvissers nog dit jaar zijn vergunning. Twee weken geleden leek het zo te zijn dat ongeveer de helft van de pulsvissers ondanks…

Lees meer

Milieucommissie Europees Parlement wil 30% van budget Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in milieumaatregelen investeren

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft gestemd voor maatregelen om de druk van de landbouw op natuur en milieu te verlichten in het toekomstige gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) van de…

Lees meer

Stakeholdersbijeenkomst ECON rapport ‘een plaatsgebonden aanpak van EU-beleid voor industrie 2030’

De Europese industrie is sterk en is leidend in vele sectoren in de wereld. De Europese industrie moet zich echter ook aanpassen aan een globaliserende en competitieve wereldmarkt. Het Europees…

Lees meer

Grotere rol voor gemeenten bij inburgering loopt vertraging op

De nieuwe inburgeringswet die gemeenten meer regie moet geven over het uitvoeren van de inburgering van migranten loopt een half jaar vertraging op. Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft aan…

Lees meer

Urban Agenda ondersteunt gemeenten bij ontwikkelen beleid luchtkwaliteit

Het partnerschap Luchtkwaliteit van de EU Urban Agenda heeft een aantal tools gepresenteerd die gemeenten kunnen helpen luchtvervuiling te bestrijden. Het gaat onder meer om een handleiding voor het ontwerpen…

Lees meer

CO2-uitstoot Europese vrachtwagens moet met 30 procent omlaag

De EU neemt maatregelen voor het terugdringen van de CO2-uitstoot van trucks. Het Roemeense voorzitterschap van de Raad bereikte een voorlopige overeenkomst met vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de…

Lees meer

LIFE-Programma doet oproep voor projectvoorstellen

Het EU LIFE-Programma is vanaf maart 2019 weer open voor nieuwe projectvoorstellen op het gebied van milieu, natuurbehoud en klimaatactie. Hieraan mogen publieke en private organisaties die cofinanciering zoeken voor…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]