De Europese Ster nr. 944

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

EU bereikt driekwart van haar doelstelling voor 2020 biobrandstoffen

De EU-lidstaten hebben driekwart van de duurzame transport doelen voor 2020 gehaald, maar tussen de landen zijn opvallend grote verschillen. Het gestelde doel van de Europese Unie was om in…

Lees meer

Open call voor projecten B-solutions programma: obstakels grensregio’s

Het B-solutions programma van de Europese Commissie heeft een call voor projecten die obstakels tussen Europese grensregio’s aanpakken. De call is nog open tot en met 15 maart. B-solutions biedt…

Lees meer

Europese Unie investeert € 10 miljard in innovatiefonds voor koolstofarme technologieën

De Europese Commissie heeft op 26 februari een investeringsprogramma voor koolstofarme technologieën aangekondigd. Het investeringsprogramma omvat € 10 miljard voor innovatieve klimaatactie.

Lees meer

Kenniscentrum Europa decentraal en VNG organiseren Europees verkiezingsdebat

Op woensdag 24 april 2019 organiseren de VNG en kenniscentrum Europa decentraal een verkiezingsdebat in het kader van de Europese verkiezingen 2019. Het debat zal gaan over de relatie tussen…

Lees meer

Commissie publiceert rapport implementatie Kaderrichtlijn Water en Richtlijn beoordeling en beheer overstromingsrisico’s

De Europese Commissie heeft op 26 februari 2019 een rapport uitgebracht over de implementatie van de Kaderrichtlijn Water (Richtlijn 2000/60/EG) en Richtlijn 2007/60/EG over de beoordeling en het beheer van…

Lees meer

Voorstel wetswijziging om privacybezwaren bij vroegsignalering weg te nemen

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 20 februari 2019 een conceptvoorstel gepubliceerd voor een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. De wetswijziging breidt de mogelijkheden voor het…

Lees meer

Minimumdoelen voor aanbesteden van schone en energiezuinige wegvoertuigen

De commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees Parlement (ENVI) heeft op 27 februari ingestemd met het bereikte compromis over de wijziging van Richtlijn 2009/33/EC inzake de bevordering van…

Lees meer

Aanmelding European Public Sector Award 2019 geopend

Met als thema ‘New solutions to complex challenges’ wordt in november 2019 de European Public Sector Award  (EPSA) uitgereikt. Overheidsorganisaties die naar deze prestigieuze prijs willen meedingen hebben tot 18…

Lees meer

Ministerie vraagt om input voor implementatie afvalrichtlijn

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft een consultatie opgesteld waarin belanghebbenden kunnen meedenken over de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen. Deze werd vorig jaar gewijzigd. Het Ministerie…

Lees meer

Verhoogd plafond de-minimisverordening landbouw geldt vanaf 14 maart

Op 14 maart 2019 treedt het verhoogde de-minimisplafond voor de primaire landbouwsector in werking. Het verhoogde plafond kan met terugwerkende kracht worden toegepast op steun die aan alle voorwaarden van…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]