De Europese Ster nr. 946

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Recente ontwikkelingen rondom Brexit

Volgende week vrijdag, op 29 maart, zal het VK in principe de EU verlaten. Het Britse Lagerhuis heeft wederom het terugtrekkingsakkoord verworpen, maar ook een no-deal Brexit weggestemd. Wat betekent…

Lees meer

EU-Hof: verlies Nederlanderschap van rechtswege is onder voorwaarden verenigbaar met het EU-recht

De Nederlandse regeling op grond waarvan een meerderjarige het Nederlanderschap verliest wanneer hij tien jaar ononderbroken in het buitenland woont en daarnaast over een andere nationaliteit beschikt, kan verenigbaar zijn…

Lees meer

Win de Transformative Action Award 2019!

Het Europees Comité van de Regio’s heeft de inschrijvingen voor de Transformative Action Award 2019 geopend. De prijs wordt toegekend aan een stad, regio of maatschappelijke organisatie die zich met…

Lees meer

Europees Parlement wil luchtvervuiling tegen gaan

Het Europees Parlement heeft op 13 maart, tijdens de plenaire vergadering in Straatburg, nieuwe maatregelen voorgesteld om luchtvervuiling tegen te gaan. De aangenomen resolutie bevat voorstellen om de luchtvervuiling in…

Lees meer

Europese top van Regio’s en Steden in Boekarest

Op 14 en 15 maart vond in Boekarest, Roemenië, de achtste Europese top van Regio’s en Steden plaats onder de naam ‘(RE)new EUrope’. Meer dan 500 EU-, nationale en lokale…

Lees meer

EU-Hof: intrekken verblijfsvergunning bij fraude gerechtvaardigd

Verblijfsvergunningen die verkregen zijn door middel van frauduleuze bewijsstukken mogen worden ingetrokken, ook als de vergunninghouder niet van de fraude op de hoogte was. Dat oordeelt het EU-Hof op 14…

Lees meer

Ook voor gemeenten nieuwe verplichtingen voor bescherming van klokkenluiders

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de Europese lidstaten hebben een akkoord bereikt over een nieuwe richtlijn die klokkenluiders moet beschermen. Om klokkenluiders aan te moedigen misstanden binnen hun eigen…

Lees meer

Gedeputeerde Michiel Scheffer: What after Brexit? Wir lieben Deutschland!

Wat moeten regionale bestuurders met de EU? Michiel Scheffer is namens D66 gedeputeerde van de provincie Gelderland én lid van het Europees Comité van de Regio’s. In die laatste hoedanigheid…

Lees meer

Commissie presenteert strategische aanpak van medicijnresten in het milieu

De Europese Commissie heeft in een recent gepubliceerde mededeling een aanzet gegeven voor de aanpak van medicijnresten in het milieu. Het bewijs dat medicijnresten die achterblijven in grond en water…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]