De Europese Ster nr. 948

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Zuid-Holland moet verzoek tot ontheffing voor grootschalige sportwinkels opnieuw beoordelen in het licht van de Europese Dienstenrichtlijn

Afgelopen woensdag (27 maart 2019) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in de Decathlon-zaak. De Afdeling oordeelde dat het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland…

Lees meer

Het Europees Parlement steunt nieuwe CO2-emissiegrenzen voor auto’s en bestelwagens

De plannen om de uitstoot van broeikasgassen door auto’s en bestelwagens tegen 2030 te verminderen zijn woensdag formeel door het Europees Parlement goedgekeurd. Eerder bereikte het Europees Parlement al een…

Lees meer

Nederland krijgt € 23 miljoen aan Europese vervoerssubsidies

Nederland krijgt dit jaar € 23 miljoen aan Europese subsidies voor infrastructuur. Het geld is onder andere bestemd voor beveiligde private truckparkeerplaatsen langs de snelweg en grote fietsenstallingen in de…

Lees meer

Geef uw mening over het gebruik van de Europese aanbestedingsrichtlijnen

Het Europees Comité van de Regio’s heeft samen met de Raad voor Europese Gemeenten en Regio’s (CEMR) een enquête gepubliceerd met betrekking tot de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Decentrale overheden wordt gevraagd…

Lees meer

Afschaffing verzetten van de klok

Het Europees Parlement is voor het afschaffen van het verzetten van de klok in 2021. Eerder kwam de Europese Commissie al met een gelijkaardig voorstel. Uiteindelijk zullen de lidstaten de…

Lees meer

Europees Parlement gaat akkoord met resterende onderdelen Clean Energy Package

Het Europees Parlement is vorige week tijdens de plenaire vergadering akkoord gegaan met de laatste vier voorstellen uit het Clean Energy Package van de Europese Commissie.

Lees meer

Verzamelwet Brexit aangenomen door de Eerste Kamer

Afgelopen dinsdag vond er in de Eerste Kamer de stemming betreffende de Verzamelwet Brexit plaats. Ondanks dat er tijdens de vergadering van 19 maart nog discussie bestond over de wenselijkheid…

Lees meer

Britse Lagerhuis verwerpt opnieuw terugtrekkingsakkoord

In het Britse Lagerhuis is afgelopen vrijdag 29 maart opnieuw gestemd over het terugtrekkingsakkoord. Hiervoor is wederom geen meerderheid bereikt. De Europese Raad had al eerder aangegeven dat, wanneer er…

Lees meer

Gemeenten hoeven minder vergunninghouders te huisvesten

Gemeenten hoeven dit jaar minder vergunninghouders te huisvesten dan aanvankelijk de bedoeling was. Dat heeft staatssecretaris van Asiel, Mark Harbers, besloten. De taakstelling komt uit op 6.000 gevallen per half…

Lees meer

Akkoord over het verbod op wegwerpplastics goedgekeurd door Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft op woensdag een nieuwe wet goedgekeurd die het gebruik van wegwerpplastics vanaf 2021 compleet verbiedt. Deze wet is goedgekeurd met een overtuigende meerderheid: 560 Europarlementariërs waren…

Lees meer

Europees Parlement akkoord met standpunt toekomstig regionaal en cohesiebeleid

Het Europees Parlement heeft op 27 maart een standpunt voor nieuwe financieringsregels goedgekeurd om de economische, sociale en territoriale samenhang van de EU te versterken.

Lees meer

Europees akkoord over wijzigen vennootschapsrichtlijn ter bevordering van grensoverschrijdende mobiliteit

Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben op 13 maart overeenstemming bereikt over het wijzigen van de vennootschapsrichtlijn. Het doel van deze wijziging is om de mobiliteit van ondernemingen in…

Lees meer

Bestaat er een risico op staatssteun bij openbare infrastructuurprojecten in PPS-verband?

Antwoord in het kort: Het aanleggen van openbare infrastructuur wordt in het algemeen gezien als een typische overheidstaak die door de overheid wordt (mede)gefinancierd. Meestal worden algemene (financierings)maatregelen die met…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]