De Europese Ster nr. 949

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Strengere regels voor verwerking niet-persoonsgebonden gegevens

In november 2018 heeft de EU een verordening aangenomen over het vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens. Het stellen van locatievereisten aan het verwerken van gegevens is niet zomaar meer toegestaan….

Lees meer

Europees Parlement neemt standpunt in over mobiliteitspakket

Het Europees Parlement heeft op 4 april gestemd over het mobiliteitspakket. Het Parlement keurde met de stemming zijn standpunt goed om met de Raad te onderhandelen over herziene regels voor…

Lees meer

Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De Commissie voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling (AGRI-commissie) van het Europees Parlement heeft dinsdag 2 april gestemd over de voorstellen voor de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat vanaf 2021…

Lees meer

Europees Parlement stemt voor vingerafdrukken op ID-kaart

Nieuwe Europese wetgeving die vingerafdrukken op identiteitskaarten verplicht is een stap dichterbij gekomen. Het Europees Parlement heeft afgelopen donderdag ingestemd met een nieuwe verordening die gemeenschappelijke eisen aan nationale identiteitsbewijzen…

Lees meer

LIFE-Programma doet oproep voor projectvoorstellen

Het EU LIFE-Programma is vanaf 4 april weer open voor nieuwe projectvoorstellen op het gebied van milieu en het efficiënt gebruiken van hulpbronnen, waarvoor 400 miljoen euro beschikbaar is gesteld….

Lees meer

Kabinet deelt eerste ervaringen met Uitvoeringswet AVG (UAVG)

Vorige week heeft het kabinet de eerste ervaringen met de Uitvoeringswet AVG (UAVG) gedeeld. Met deze wet, die op 16 mei 2018 is aangenomen, zijn enkele nationaalrechtelijke voorzieningen getroffen die…

Lees meer

Nieuwe veiligheidsmaatregelen auto’s verplicht vanaf 2022

Vanaf 2022 moet iedere auto die in Europa verkocht wordt een achteruitrijcamera hebben en een systeem dat waarschuwt wanneer de bestuurder moe is of zijn mobieltje gebruikt. De Europese Commissie,…

Lees meer

CEF-Energie 2019 doet oproep voor projectvoorstellen

Het Connecting Europe Facility (CEF) Energieprogramma is vanaf 20 maart 2019 geopend voor nieuwe projectvoorstellen over elektriciteit (inclusief smart grids), gas en grensoverschrijdende kooldioxidenetwerken. Het CEF-werkprogramma 2019 voor energie draagt…

Lees meer

Raad van State: verruiming bevoegdheden burgemeester geen oplossing voor ondermijning

Op verzoek van minister Grapperhaus van Justitie heeft de Raad van State een advies gepubliceerd met betrekking tot ondermijning. Het verzoek van de minister volgde op een oproep van burgemeesters…

Lees meer

Europees Parlement stemt voor betaald partnerschapsverlof van minimaal tien dagen

Partners krijgen recht op minimaal tien dagen betaald kraamverlof na de geboorte van hun kind. Het Europees Parlement stemde afgelopen donderdag in met een richtlijn die dit mogelijk moet maken….

Lees meer

Hoe kan onze gemeente met behulp van Europese regelgeving duurzaamheidsinitiatieven stimuleren?

Antwoord in het kort: Voor overheidsorganisaties bestaan er meerdere mogelijkheden om met behulp van Europese wet- en regelgeving de hernieuwbare energie- en (lokale) duurzaamheidsinitiatieven te stimuleren op dit vlak. Zo…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]