De Europese Ster nr. 951

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

LIFE maakt eerste emissievrije afvalinzameling in de EU mogelijk

Voor het eerst in Europa zijn, twee op waterstof aangedreven vuilniswagens, goedgekeurd voor gebruik. Dit is op 11 april gerealiseerd in Eindhoven, Best en Veldhoven. Met deze primeur realiseren de…

Lees meer

Verplichting e-factureren vanaf heden van kracht

Afgelopen donderdag (18 april 2019) zijn de nieuwe aanbestedingsregels rond e-factureren van kracht geworden. Vanaf deze datum moeten overheidsorganisaties elektronische facturen kunnen ontvangen en verwerken. Momenteel blijkt 85% van de…

Lees meer

Conferentie over vernieuwing GLB en het Nationaal Strategisch Plan

Op donderdag 23 mei organiseren het ministerie van Landbouw en Voedselveiligheid en het Interprovinciaal Overleg een conferentie over de vernieuwing van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het National Strategisch Plan.

Lees meer

Subsidie Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in Techvalley Noord-Holland

Op 9 april heeft het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) met cofinanciering van de provincie Noord-Holland ruim 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Techvalley, een netwerk van elf maakbedrijven…

Lees meer

Geschatte kosten niet naleven milieuwetgeving € 55 miljard

De kosten van het niet implementeren van Europese milieuwetgeving bedragen binnen de gehele Europese Unie ongeveer € 55 miljard per jaar. Dit staat in een recent rapport van Eunomia en…

Lees meer

Autoriteit Persoonsgegevens doet aanbevelingen na onderzoek privacybeleid organisaties

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een zestal aanbevelingen geformuleerd die organisaties moeten helpen hun privacybeleid goed in te richten. De aanbevelingen volgen op een onderzoek van de AP onder medische…

Lees meer

Europees Comité van de Regio’s: betrek lokale en regionale overheden bij het Europees Semester

Lokale en regionale overheden moeten een grotere rol gaan spelen bij het Europees Semester, het instrument dat het nationale begrotingsbeleid van de EU-lidstaten coördineert. Dat stelt het Europees Comité van…

Lees meer

Europees Parlement bereikt akkoord over oprichting Europese Arbeidsautoriteit

Het Europees Parlement heeft het voorstel voor de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit (ELA) vorige week definitief goedgekeurd. De ELA werd al in september 2017 door de Commissie-Juncker geïntroduceerd. In…

Lees meer

Wat is het IMI en hoe maken decentrale overheden gebruik van dit systeem?

Antwoord in het kort: Het IMI is een digitaal vraag- en antwoordsysteem, opgezet door de Europese Commissie, waarbij nationale overheden van de lidstaten in hun eigen taal contact kunnen zoeken…

Lees meer

Laatste EP-peiling voor Europese verkiezingen

Het Europees Parlement heeft voor de vierde en laatste keer in aanloop naar de verkiezingen van mei 2019 een peiling gepubliceerd. Deze peiling laat de verwachte zetelverdeling in het Parlement…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]