De Europese Ster nr. 951

Wat is het IMI en hoe maken decentrale overheden gebruik van dit systeem?

Antwoord in het kort: Het IMI is een digitaal vraag- en antwoordsysteem, opgezet door de Europese Commissie, waarbij nationale overheden van de lidstaten in hun eigen taal contact kunnen zoeken…

Lees meer