De Europese Ster nr. 952

Kan een gemeente participeren in de aanleg van een zonne(panelen)park zonder de mededingingsregels te overtreden?

Antwoord in het kort: In de bovenstaande geschetste situatie zullen niet zozeer de staatssteunregels relevant zijn, maar de regels uit de Mededingingswet (specifiek de Wet Markt en Overheid). Het lijkt…

Lees meer