De Europese Ster nr. 954

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

SEREH: hoe grensoverschrijdende samenwerking lokale voordelen kan hebben

Een voorbeeld van innovatief energiebeleid met behulp van Europees geld is SEREH: Smart Energy Region Emmen Haren. Dit samenwerkingsverband tussen de gemeente Emmen en de Duitse gemeente Haren moet mogelijk…

Lees meer

Kabinet spoort EU aan om concurrentiekracht te vergroten

De Europese Unie moet haar concurrentiekracht kritisch bekijken, en waar nodig maatregelen nemen om die te versterken. Dat schrijven minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en minister Kaag van…

Lees meer

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: ‘Laat energietransitie in de regio gebeuren’

Nederland staat de komende jaren voor een grote verduurzamingsopgave. Ook provincies spelen daarin een grote rol, bijvoorbeeld bij besluiten over wind- of zonneparken. Kenniscentrum Europa decentraal sprak met Tjisse Stelpstra,…

Lees meer

Wat is het belang van het Clean Energy Package voor decentrale overheden?

Eind 2018 hebben het Europees Parlement en de Raad een compromis bereikt over de laatste onderdelen van het pakket ‘Clean energy for all Europeans’. Het uitonderhandelen van dit pakket was…

Lees meer

Waar kan een provincie Europese financiële ondersteuning ten behoeve van klimaatmitigatie krijgen?

Antwoord in het kort: Er zijn meerdere Europese fondsen: programma’s die geheel of gedeeltelijk gericht zijn op het nastreven van milieu- en klimaatdoelstellingen. Denk bijvoorbeeld aan het Europees Fonds voor…

Lees meer

Nieuw: EU-wijzer voor provincies

Kenniscentrum Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) lanceren de EU-wijzer voor provincies. Op dit informatieplatform worden provincies op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op Europees niveau…

Lees meer

Oproep: inzendingen Roger Léron Award 2019

De Roger Léron Award is een jaarlijkse prijs met het doel publieke prestaties en bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame energie op EU-, lokaal en regionaal niveau te promoten en…

Lees meer

Politico Connected mobility summit 2019 Amsterdam

Bent u geïnteresseerd in de duurzaamheidsuitdagingen die van invloed zijn op de mobiliteitssector? Op 8 oktober organiseert Politico de derde editie van de jaarlijkse Connected mobility summit. De conferentie vindt…

Lees meer

TEN-T opent publieke consultatie

Decentrale overheden kunnen tot 17 juli 2019 reageren op een consultatie over de richtsnoeren van het TEN-T (Trans-Europese Netwerken- Transport). TEN-T regelt het EU-beleid inzake vervoersinfrastructuur, dat met name is…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]