De Europese Ster nr. 954

Waar kan een provincie Europese financiële ondersteuning ten behoeve van klimaatmitigatie krijgen?

Antwoord in het kort: Er zijn meerdere Europese fondsen: programma’s die geheel of gedeeltelijk gericht zijn op het nastreven van milieu- en klimaatdoelstellingen. Denk bijvoorbeeld aan het Europees Fonds voor…

Lees meer
X