De Europese Ster nr. 955

Moeten opdrachten die met Europees geld worden bekostigd worden aanbesteed?

Antwoord in het kort: Ja. In de wetgeving rondom de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) is vastgelegd dat begunstigde overheden bij het besteden van Europese subsidies de Europese en nationale…

Lees meer

Onrechtmatige steun op basis van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening moet worden teruggevorderd

1. Introductie Het Hof van Justitie van de EU heeft op 5 maart prejudiciële vragen beantwoord in een zaak omtrent onrechtmatig verkregen staatssteun op basis van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV)….

Lees meer

Verbod op wegwerpplastic bekrachtigd door EU-lidstaten

Wegwerpplastics worden vanaf 2021 verboden in de EU. De lidstaten namen vorige week een richtlijn aan die de milieuschade als gevolg van rondslingerend plastic terug moet dringen. Het verbod geldt…

Lees meer

Welke Nederlandse provincie en gemeente profiteren het meest van Europese subsidies?

Een nieuwe online tool van onderzoeksbureau ERAC in samenwerking met de NOS brengt voor elke gemeente in kaart hoeveel Europees subsidiegeld per inwoner beschikbaar wordt gesteld.

Lees meer

EU-lidstaten nemen nieuwe regels voor bemestingsproducten aan

De Europese lidstaten hebben vorige week de nieuwe meststoffenverordening officieel aangenomen. De nieuwe regels zorgen voor harmonisatie van de normen die binnen de EU gelden voor meststoffen, waardoor deze binnen…

Lees meer

De Europese Unie reikt LIFE-award 2019 uit

Op donderdag 16 mei, tijdens de ‘Green Week’ van de EU (Europa’s grootste klimaatevenement) kondigde het LIFE-programma de winnaars van de 2019 LIFE-award aan. De drie winnaars komen uit Italië…

Lees meer

Nederlands chipbeveiligingsbedrijf Intrinsic ID krijgt lening van 11 miljoen euro van Europese Investeringsbank

Het chipbeveiligingsbedrijf Intrinsic ID uit Eindhoven heeft voor de verdere ontwikkeling van chipbeveiligingssystemen een lening van 11 miljoen euro gekregen van de Europese Investeringsbank (EIB).

Lees meer

Decentrale overheden verlagen CO2-uitstoot door klimaatvriendelijk inkopen

Overheden kunnen door verantwoord inkoopbeleid fors besparen op hun CO2-uitstoot. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM naar de effecten van de ‘impuls klimaatneutraal en circulair inkopen’. De Rijksoverheid stelde…

Lees meer

Data over besteding Europese subsidies beschikbaar

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een rapport uitgebracht over de Europese financiering van duurzame projecten in 2018. Het betreft projecten waarbij één of meerdere Nederlandse partners betrokken zijn….

Lees meer

Zomerreceptie TenneT in Brussel

TenneT, de Nederlands/Duitse netbeheerder organiseert op 19 juni voor de derde keer de jaarlijkse zomerreceptie in hun kantoor in Brussel. De receptie begint om 18.00 uur met een openingsspeech door…

Lees meer