De Europese Ster nr. 956

Wat is een BNC-fiche? En hoe komt deze tot stand?

Antwoord in het kort: Een BNC-fiche wordt opgesteld door de interdepartementale werkgroep ter ‘Beoordeling van Nieuwe Commissievoorstellen’ (BNC) een geeft een korte samenvatting van nieuwe (beleids)voorstellen van de Europese Commissie…

Lees meer