De Europese Ster nr. 956

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Lokale gemeenschappen kampioen in afvalvermindering

Het Europees Comité van de Regio’s was dit jaar de gastheer van de jaarlijkse ‘European Week for Waste Reduction’ (EWWR) prijsuitreiking, die plaatsvond op 15 mei tijdens de EU Green…

Lees meer

Europees Comité van de Regio’s pleit voor eerlijk Landbouwbeleid

De steden en regio’s pleiten voor een rechtvaardig, duurzaam, op solidariteit gebaseerd gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) dat voorziet in de behoeften van boeren, regio’s, consumenten en Europeanen.

Lees meer

Einduitspraak: PAS niet verenigbaar met de Habitatrichtlijn

Op 29 mei deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) haar langverwachte einduitspraak in de PAS-zaak. Hoewel het Europese Hof eerder oordeelde dat vergunningverlening op basis van…

Lees meer

Maatschappelijk verantwoord inkopen? Deze instrumenten helpen u

In mei 2019 zijn de Rijksbrede criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) geactualiseerd. Inkopende overheidsorganisaties kunnen deze criteria gebruiken als handvat voor het realiseren van sociale, innovatieve en duurzame inkoop….

Lees meer

Vergroot je invloed als aanbestedende dienst door samen te werken in een Europees netwerk

Aanbestedende diensten kunnen zich aansluiten bij het Big Buyers Initiative (BBI). Dit platform van de Europese Commissie heeft als doel om publieke organisaties en decentrale overheden in Europa te laten…

Lees meer

Wat is een BNC-fiche? En hoe komt deze tot stand?

Antwoord in het kort: Een BNC-fiche wordt opgesteld door de interdepartementale werkgroep ter ‘Beoordeling van Nieuwe Commissievoorstellen’ (BNC) een geeft een korte samenvatting van nieuwe (beleids)voorstellen van de Europese Commissie…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]