De Europese Ster nr. 957

Hoe zorgen we ervoor dat onze overheidswebsite en intranetomgeving voldoen aan de Europese toegankelijkheidsrichtlijn?

Antwoord in het kort: De regels van de Europese toegankelijkheidsrichtlijn zijn in Nederland geïmplementeerd in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. In dit besluit staat dat, afhankelijk van wanneer een…

Lees meer

Kiesraad stelt officiële uitslag Europese verkiezingen vast

De Kiesraad heeft op dinsdag 4 juni de officiële uitslag van de Europese verkiezingen in Nederland vastgesteld. Onder meer de zetelverdeling en de verkozen Europarlementariërs werden genoemd. Op donderdag 23…

Lees meer

Voorgestelde Europese begroting investeert in concurrentiekracht, klimaat en veiligheid

De Europese Commissie heeft haar begroting voor 2020 gepresenteerd. Met deze laatste begroting van het huidig meerjarig financieel kader (2014-2020) is een bedrag van € 168,3 miljard gemoeid. Prioriteiten zijn…

Lees meer

Overhandiging brochure ‘de rol van de Nederlandse provincies in een duurzaam klimaatneutraal Europa’

Op 5 juni jl. werd het eerste exemplaar van de brochure ‘de rol van de Nederlandse provincies in een duurzaam klimaatneutraal Europa’ door de Noord-Hollandse Gedeputeerde Jack van der Hoek…

Lees meer

Nederlandse Vreemdelingenwet biedt geen grondslag voor vrijheidsontnemende maatregel na afwijzing asielverzoek

Afgelopen woensdag 5 juni deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) in hoger beroep uitspraak in twee zaken van asielzoekers. Zij waren in bewaring genomen na de…

Lees meer

Traineeship in het Europees Parlement

Benieuwd hoe een internationale, meertalige instelling als het Europees Parlement dagelijks werkt? Het Europees Parlement biedt twee keer per jaar de kans om te solliciteren voor een Schuman traineeship om…

Lees meer

EU-Hof onderstreept dat aanbestedingsregels niet van toepassing zijn op juridische diensten

Overheden zijn niet verplicht de Europese aanbestedingsregels toe te passen bij het inschakelen van juridische dienstverlening. Het Europese Hof van Justitie stelt dat juridische diensten terecht worden uitgesloten van de…

Lees meer

Feiten en cijfers over aanbestedingen door Nederlandse aanbestedende diensten (2016-2018)

Decentrale overheden nemen het grootste deel van de Nederlandse aanbestedingen voor hun rekening. Dat blijkt uit het overzicht Aanbesteden in Nederland 2016-2018 dat is gepubliceerd door expertisecentrum PIANOo. De cijfers…

Lees meer