De Europese Ster nr. 959

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

In gesprek met gedeputeerde Jeannette Baljeu

“In Brussel moeten we niet alleen halen, maar ook brengen” Wat is de rol van de provincie Zuid-Holland in Europa, hoe wordt er samengewerkt met andere stakeholders en hoe bereidt…

Lees meer

Nieuwe vacatures voor detachering bij de Europese Commissie

Het is mogelijk om als ambtenaar voor een aantal jaren te worden gedetacheerd bij de Europese Commissie (EC) als ‘nationaal expert’. De nieuwste vacatures worden maandelijks in de Europese Ster…

Lees meer

Raad van State: leeftijdsgrens sekswerkers toegestaan onder de Dienstenrichtlijn

De leeftijdseis voor sekswerkers in de APV van Alkmaar voldoet aan de voorwaarden uit de Europese Dienstenrichtlijn. Dat volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van…

Lees meer

Vacature: Communication Officer – Huis van de Nederlandse Provincies

Ter versterking van het team, is het HNP op zoek naar een enthousiaste en creatieve Communication Officer (fulltime). Je hebt nog tot aanstaande maandag 1 juli de tijd om te…

Lees meer

Hoe moet een DAEB (bij toepassing van het DAEB-vrijstellingsbesluit) worden aangewezen?

Antwoord in het kort Een aanwijzingsbesluit (ook wel toewijzingsbesluit genoemd) is in beginsel vormvrij en kan op meerdere manieren worden vastgesteld. Wel moet in dit besluit worden vastgelegd waar de…

Lees meer

Moeten ambtenaren worden geïnformeerd over het maken en op internet publiceren van video-opnamen van het uitoefenen van hun functie?

INTRODUCTIE Op 14 februari 2019 heeft het Hof van Justitie van de EU twee prejudiciële vragen beantwoord over de uitlegging van het begrip ‘voor uitsluitend journalistieke doeleinden’ in artikel 9…

Lees meer

Retailagenda publiceert leidraad risico-inventarisatie Dienstenrichtlijn

Bij veel Nederlandse gemeenten leven vragen over het opnemen van vestigingsbeperkingen voor Retail in bestemmingsplannen en de toepassing van de Dienstenrichtlijn. Daarom heeft de Retailagenda een leidraad risico-inventarisatie gepubliceerd om…

Lees meer

EU past verordeningen en richtlijnen aan in het kader van betere regelgeving

In het kader van de agenda voor betere regelgeving hebben het Europees Parlement en de Raad een verordening aangenomen tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen aan de artikelen 290 en…

Lees meer

Lidstaten benadrukken rol van lokale overheden bij Europese beleidsprocessen in Boekarest-verklaring

Welke rol hebben steden en lokale overheden in de plannen van EU beleidsmakers? Op 14 juni ondertekenden de ministers van de EU-lidstaten verantwoordelijk voor stedelijke ontwikkeling, de Boekarest-verklaring. In deze…

Lees meer

Commissie wil betere onderbouwing van Nederlandse klimaatplannen

De Europese Commissie heeft de voorlopige energie- en klimaatplannen van de lidstaten beoordeeld. Hoewel de plannen voor de periode van 2021 tot 2030 al redelijk ver gaan, schieten ze volgens…

Lees meer

Minister stelt Nederlandse prioriteiten bij evaluatie Kaderrichtlijn water

Op dit moment wordt de Europese Kaderrichtlijn water (KRW) geëvalueerd door de Europese Commissie. In een brief aan de Tweede Kamer beschrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat…

Lees meer

Uitspraak Europees Hof: Duitse tolheffing toch in strijd met EU-recht

Afgelopen woensdag deed het Europees Hof van Justitie uitspraak in de zaak betreffende de Duitse tolheffingen. Tegen de verwachtingen in concludeert het Europese Hof dat Duitsland met deze tolheffingen haar…

Lees meer

Oproep Europees Comité van de Regio’s: jonge politici verkozen op lokaal of regionaal niveau

Het Europees Comité van de Regio’s biedt een selectie van jonge politici, verkozen op lokaal of regionaal niveau, de mogelijkheid om actief deel te nemen aan de Europese Week van…

Lees meer

Roadmap evaluatie Trans-Europese energie infrastructuur

De Europese Commissie heeft de roadmap voor de evaluatie van de Trans-Europese energie infrastructuur gepubliceerd.

Lees meer

Europese Ombudsman verwelkomt Nederlands initiatief voor meer transparantie in EU

De Europese Ombudsman verwelkomt een initiatief van de Nederlandse regering om de transparantie van wetgeving in de Raad van de EU te verbeteren.

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]