De Europese Ster nr. 960

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Europese Commissie doet onderzoek naar toekomst van stedelijke ontwikkeling in de EU

Wat is de rol van steden in de Europese Unie van de toekomst? Over die vraag zijn recent twee rapporten van de Europese Commissie verschenen. Het eerste rapport, The Future…

Lees meer

Regels Wet Markt & Overheid verlengd

Per 1 juli is de werkingsduur van de regels van de Wet Markt & Overheid twee jaar verlengd tot 1 juli 2021. Overheidsorganisaties die economische activiteiten verrichten moeten zich daarom…

Lees meer

Nieuwe termijn Europees Parlement van start

Op 2 juli start de nieuwe termijn van het Europees Parlement. De Europarlementariërs worden geïnstalleerd tijdens de eerste plenaire vergadering in Straatsburg sinds de Europese verkiezingen in mei.

Lees meer

Europees Comité van de Regio’s wil inzetten op sterke macroregio’s

De leden van het Europees Comité van de Regio’s hebben tijdens de plenaire vergadering op 27 juni in Brussel aangegeven dat zij willen inzetten op sterkere macroregio’s om de samenwerking…

Lees meer

Nederland wil meer openheid in Europese wetgevingsonderhandelingen

De effectiviteit van de Europese Unie is in sterke mate afhankelijk van het vertrouwen dat de burgers in de Unie hebben. Transparantie en verantwoording van de EU zijn hiervoor van…

Lees meer

Duurzaam aanbesteden van infrastructuurprojecten vraagt samenwerking met de markt

Hoe kan er met het aanbesteden van infrastructuurprojecten ingespeeld worden op duurzaamheidsambities? Het rapport Procurement Requirements for Carbon Reduction in Infrastructure Projects van het onderzoeksproject Impres geeft hier aanbevelingen voor….

Lees meer

Rechter mag controleren op meetpunten luchtkwaliteit

De nationale rechter mag op grond van de Europese richtlijn voor luchtkwaliteit nationale autoriteiten controleren op het naleven van regels omtrent luchtkwaliteit. Dat heeft het EU-Hof geoordeeld in een Belgische…

Lees meer

Welke procedurevoorschriften gelden bij de aanbesteding van concessieovereenkomsten voor werken?

Antwoord Nee. De openbare en niet-openbare aanbestedingsprocedures zijn niet standaard voorgeschreven bij concessieovereenkomsten voor werken. De concessieverlener (de gemeente in dit geval) is vrij in zijn keuze van de meest…

Lees meer

EU-Hof: uitsluiting van inschrijver vanwege ernstige beroepsfout niet afhankelijk van rechterlijke uitspraak

Wanneer een contract met een opdrachtnemer wegens wanprestatie is ontbonden, mag deze partij worden uitgesloten bij een nieuwe aanbesteding, ook wanneer de ontbinding van het contract nog wordt aangevochten bij…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]