De Europese Ster nr. 963

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Hoe werken deskundigengroepen van de Europese Commissie en comitologiecomités? En zijn er verschillen?

Antwoord in het kort: Deskundigengroepen van Europese Commissie worden opgericht door de Commissie en bestaan uit diverse deskundigen uit de lidstaten van de EU. De Commissie raadpleegt deze groepen bijvoorbeeld…

Lees meer

Europese Commissie brengt verslag uit over mededingingsbeleid van 2018

Afgelopen zomer heeft de Europese Commissie haar jaarlijkse verslag uitgebracht over het mededingingsbeleid. De Commissie heeft in 2018 op mededingingsgebied haar beleidsmaatregelen opnieuw gericht op markten die ze van belang…

Lees meer

Ook decentrale overheden moeten netwerkaanbieders straks toegang verlenen tot overheidsinfrastructuur

Vanaf december 2020 moeten overheidsinstanties in bepaalde gevallen toegang verlenen tot publieke infrastructuur, zoals openbare gebouwen of straatmeubilair. Het moet dan een redelijk verzoek betreffen om op die locatie toegangspunten…

Lees meer

Nederlandse Europarlementariërs kiezen voor milieu en burgerlijke vrijheden

De Europarlementariërs hebben de portefeuilles voor de komende vijf jaar verdeeld. Zeven Nederlandse Europarlementsleden nemen plaats als (plaatsvervangend) lid in de commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI). Een even groot…

Lees meer

Hein Pieper geselecteerd als expert voor Europa adviesraad klimaatverandering: “Meer aandacht voor klimaatadaptatie en maatschappelijke transformatie”

Uit meer dan 2.100 aanmeldingen is dijkgraaf Hein Pieper van waterschap Rijn & IJssel geselecteerd als expert voor de Horizon Mission Board over klimaatverandering en sociale transformatie. Deze Mission Board…

Lees meer

De toekomst van rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk

Bij rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk spelen tegenstrijdige belangen. Enerzijds is het voor aanbestedende diensten – en winnende ondernemers – van belang dat zij spoedig een opdracht kunnen uitvoeren, terwijl bezwaarmakende…

Lees meer

EU-Commissie start consultatie ter verbetering van communicatie over Europese aanbestedingen

De Europese Commissie heeft een online-enquête opengesteld ter verbetering van de communicatie met lokale en regionale overheidsinstanties over Europese aanbestedingen. De enquête staat open tot 30 september 2019.

Lees meer

Wat betekent de einduitspraak in de Appingedam-zaak voor andere gemeenten?

De gemeente Appingedam mag reguliere winkels verbieden om zich te vestigen op een woonboulevard aan de rand van de stad. De nieuwe onderbouwing van deze brancheringsregeling voldoet aan de eisen…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]