De Europese Ster nr. 966

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Uitgelicht: werkgevers en de Brexit – Wat moeten overheidsorganisaties met (toekomstige) werknemers uit het VK weten?

Met ‘Uitgelicht’ zal de Europese Ster de komende weken praktische adviezen uit de Brexit Impact Scan voor overheden uitlichten, om aandacht te geven aan de verschillende gevolgen van de Brexit…

Lees meer

Alliantie voor circulaire kunststofeconomie tekent verklaring

Op vrijdag 20 september ondertekenden meer dan 100 publieke en private partners een verklaring die vrijwillige maatregelen voor een goed functionerende EU-markt voor gerecycleerde kunststoffen bevordert. De verklaring is ondertekend…

Lees meer

Europees Parlement neemt resolutie aan tegen octrooibaarheid van plantmateriaal

Het Europees Parlement heeft afgelopen week (19 september) in Straatsburg een resolutie aangenomen waarmee het zich uitspreekt tegen het verlenen van patenten op fruit, groenten of dieren verkregen uit conventionele…

Lees meer

Het Meerjarig Financieel Kader: wat is de stand van zaken?

Op 16 september 2019 is de Raad van Algemene Zaken (van de Raad van Ministers van de Europese Unie) onder het Finse voorzitterschap wederom bijeengekomen om het Meerjarig Financieel Kader…

Lees meer

De Europese Dienstenrichtlijn in twee recente uitspraken van de Raad van State

Door de zaak Appingedam, waarin de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) inmiddels einduitspraak heeft gedaan, is de Europese Dienstenrichtlijn (Drl) weer volop onder de aandacht van decentrale…

Lees meer

Europese Commissie wil meer samenwerken met regionale en lokale overheden om bereik openbare consultaties te vergroten

Openbare consultaties maken deel uit van de brede agenda van de Europese Commissie om transparantie, betrokkenheid van burgers bij het beleidsvormingsproces, en verantwoording van de EU te waarborgen. Op verzoek…

Lees meer

Wat kan de EU voor onze overheidsorganisatie betekenen op het gebied van cyberveiligheid?

Antwoord in het kort Ja, de EU heeft onlangs onder andere een cyberbeveiligingsverordening aangenomen waarmee het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging werd uitgebreid. Binnenkort wordt hiermee ook een cyberbeveiligingscertificeringschema…

Lees meer

Verzoek input consultaties DAEB-regelgeving

De Europese Commissie is gestart met het evalueren van de Europese staatssteunregels uit het State Aid Modernisation (SAM)-pakket én het inschatten van de mogelijkheden voor vernieuwing van het Europese regelgevingskader….

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]