De Europese Ster nr. 967

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Kick-off van Water Smart Territories

Op 30 september kwamen 20 Europese regio’s in Brussel samen voor de kick-off van Water Smart Territories. Dit is een interregionale samenwerking die plaatsvindt in het kader van de Europese…

Lees meer

Publieke hoorzittingen

Van maandag 30 september tot dinsdag 8 oktober vinden de publieke hoorzittingen van kandidaat-commissarissen plaats in het Europees Parlement. De nieuwe commissarissen treden op 1 november aan, tenminste als het…

Lees meer

Alleen de Europese Commissie kan een vermoeden van verenigbaarheid van steun met de interne markt bevestigen

Introductie Wanneer een lidstaat vaststelt dat een steunvoornemen aan de voorwaarden van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) voldoet, houdt die vaststelling slechts een ‘vermoeden van verenigbaarheid’ in. De Europese Commissie is…

Lees meer

Europees Openbaar Ministerie gaat fraude met EU-subsidies aanpakken

In 2013 deed de Europese Commissie een voorstel voor het oprichten van een Europees Openbaar Ministerie (EOM) om de inefficiënte bestrijding van fraude met EU-subsidies te verbeteren. Naar verwachting zal…

Lees meer

Kortetermijnoplossingen PAS-problematiek voor overheden gepresenteerd

Vorige week werd het eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek gepubliceerd. Dit Adviescollege, onder leiding van oud-minister Remkes, werd gevraagd om advies te geven naar aanleiding van de PAS-uitspraak van…

Lees meer

Uitgelicht: Hoe kan een decentrale overheid beginnen met voorbereiden op de Brexit?

Met ‘Uitgelicht’ zal de Europese Ster de komende weken praktische adviezen uit de Brexit Impact Scan voor overheden uitlichten, om aandacht te geven aan de verschillende gevolgen van de Brexit…

Lees meer

Kansen voor Nederland door internationale bedrijvenstroom rondom Brexit

In de berichtgeving van zowel de Rijksoverheid als de Europese Commissie wordt in de aanloop naar de Brexit volop gewezen op de noodzakelijke voorbereidingen op alle mogelijke Brexit-scenario’s. Omdat alle…

Lees meer

Europa decentraal en de ACM organiseren bijeenkomst Wet Markt & Overheid

Op dinsdag 29 oktober organiseren Kenniscentrum Europa decentraal en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een praktische middag in Den Haag over het omgaan met de regels van de Wet…

Lees meer

De praktische toepassing van het Beter Aanbesteden-evaluatieformulier

De actieagenda van het traject Beter Aanbesteden is afgerond. Staatssecretaris Mona Keijzer van EZK wijst onder meer op het succes van de pilot die is uitgevoerd om de evaluatie van…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]