De Europese Ster nr. 968

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Europese Commissie introduceert nieuwe formulieren voor elektronisch aanbesteden

Op 30 september jl. heeft de Europese Commissie nieuwe regels aangenomen aangaande het gebruik van zogenaamde e-formulieren voor de bekendmaking van (Europese) aanbestedingen. Middels een nieuwe Uitvoeringsverordening (Verordening (EU) 2019/1780)…

Lees meer

Geldt de lex silencio positivo voor een watervergunning op grond van de keur?

Antwoord in het kort: De lex silencio positivo geldt niet zonder meer voor een watervergunning die door een waterschap wordt verleend op grond van de keur. Het hangt ervan af…

Lees meer

EU introduceert ecologische regels voor apparatuur

De Europese Commissie heeft 10 nieuwe ecologische regels voor apparaten vastgesteld. De energie-efficiëntie en andere eisen gelden voor verschillende productgroepen. Onder andere huishoudelijke apparaten moeten gemakkelijker te repareren worden dankzij…

Lees meer

Geactualiseerde Reiswijzer Gebiedsontwikkeling: een praktische routebeschrijving voor marktpartijen en overheden

Op 4 oktober jl. heeft AKRO Consult de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 gepubliceerd. Dit is een geactualiseerde versie van de in 2011 gepubliceerde Reiswijzer. De Reiswijzer biedt ondersteuning voor iedereen die betrokken…

Lees meer

De energie-efficiëntierichtlijn en de CO2-prestatieladder als pijler voor verduurzaming

Decentrale overheden moeten in sommige gevallen audits uitvoeren om te controleren of de doelstellingen van de richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie worden behaald. Een niveau 3-certificering van de CO2-prestatieladder kan gelden…

Lees meer

Europese subsidie voor innovatieve stedelijke projecten

Onlangs heeft het Urban Innovative Actions (UIA) subsidieprogramma een vijfde oproep gedaan voor subsidieaanvragen van stedelijke projecten met een innovatief karakter. Dit subsidieprogramma biedt lokale autoriteiten steun bij het doorzetten…

Lees meer

VK doet nieuw voorstel in de Brexit-onderhandelingen

Afgelopen woensdag, 2 oktober, heeft het Verenigd Koninkrijk een nieuw voorstel gedaan in de Brexit-onderhandelingen. De Brexit, die twee keer is uitgesteld, staat nu gepland voor 31 oktober 2019. Als…

Lees meer

Uitgelicht: Hoe informeer ik het bedrijfsleven in mijn regio over mogelijke gevolgen van de Brexit?

Met ‘Uitgelicht’ zal de Europese Ster de komende weken praktische adviezen uit de Brexit Impact Scan voor overheden uitlichten, om aandacht te geven aan de verschillende gevolgen van de Brexit…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]