De Europese Ster nr. 968

Geldt de lex silencio positivo voor een watervergunning op grond van de keur?

Antwoord in het kort: De lex silencio positivo geldt niet zonder meer voor een watervergunning die door een waterschap wordt verleend op grond van de keur. Het hangt ervan af…

Lees meer