De Europese Ster nr. 972

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

VNG licht wijziging Vuurwerkbesluit toe

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft ervoor gekozen om geen landelijk vuurwerkverbod in te voeren maar deze besluitvorming aan de individuele gemeenten over te laten. De VNG geeft hierover…

Lees meer

Regeringsleiders bespreken laatste stand van zaken MFK

Tijdens de Europese Raad van 17 en 18 oktober 2019 zijn de onderhandelingen tussen de lidstaten over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK), de meerjarenbegroting van de EU voor de…

Lees meer

Aanbestedingsrechtmatigheid verslagjaar 2018: aandachtspunten en vervolgstappen

Kenniscentrum Europa decentraal heeft op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de accountantsverklaringen van gemeenten met een oordeel anders dan goedkeurend vanwege onrechtmatige aanbestedingspraktijken doorgenomen. Het…

Lees meer

Voorlichtingsbijeenkomst Wet Markt en Overheid door Europa decentraal en Autoriteit Consument en Markt

Afgelopen dinsdag 29 oktober organiseerden het Kenniscentrum Europa decentraal en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in Den Haag een voorlichtingsbijeenkomst omtrent de Wet Markt en Overheid (Wet M&O). Bij…

Lees meer

Hoe kan de rechtsbescherming van inschrijvers bij aanbestedingen worden gewaarborgd?

Mona Keijzer, Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, heeft antwoord gegeven op Kamervragen naar aanleiding van kritiek op haar beleidsvoornemens in het kader van rechtsbescherming bij aanbestedingen. De antwoorden van…

Lees meer

Workshop implementatie handelsovereenkomsten op nationaal, regionaal en lokaal niveau

Op maandag 18 november organiseren de commissie voor economisch beleid van het Comité van de Regio’s en EUROCHAMBERS een workshop over hoe EU-handelsovereenkomsten kunnen werken ten voordele van bedrijven en…

Lees meer

Acht provincies kiezen duurzame energie

Acht provincies gebruiken vanaf 1 januari 2020 uitsluitend duurzame energie. Door de nieuwe aanbestedingswet zijn de provincies nu zelf verantwoordelijk voor de inkoop van energie. Donderdag 30 oktober tekenden de…

Lees meer

Europese Green Deal: wat wil de nieuwe Commissie de komende tijd bereiken?

De Europese Green Deal moet een ambitieus en pragmatisch plan worden met als einddoelstelling een Europese Unie die in 2050 klimaatneutraal is. Om dit te bereiken wordt er beleid en…

Lees meer

Steun aan een landbouwbedrijf: toepassing van de reguliere de-minimisverordening of de landbouw de-minimisverordening?

Antwoord in het kort: Wanneer de waarde van een steunmaatregel onder een bepaald bedrag blijft, kan er gebruik worden gemaakt van de de-minimisverordening. Met relatief geringe administratieve lasten kan de…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]