De Europese Ster nr. 973

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Hoe kunnen we eenvoudig het staatssteundeel van een lening bepalen?

Antwoord in het kort: Ja, het is nu mogelijk om dit te bepalen op een eenvoudige wijze. Hiervoor heeft Kenniscentrum Europa decentraal de Staatssteun Calculator ontwikkeld. Door het gebruik van…

Lees meer

Aanpassingen Uitvoeringswet AVG

Eind oktober heeft Minister Dekker voor Rechtsbescherming de Kamer geïnformeerd over te volgen aanpassingen aan de Uitvoeringswet van de Algemene verordening gegevensbescherming. Voor sommige verwerkingen van persoonsgegevens is een wetswijziging…

Lees meer

Minister Kaag: ‘CETA geen bedreiging voor lokaal beleid’

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag heeft aangegeven dat CETA, een handelsverdrag tussen Canada en de EU, geen bedreiging vormt voor lokaal beleid. Dit deed zij middels…

Lees meer

Zonnepanelen op agrarische daken in Noord-Holland

In Noord-Holland gaat de provincie samenwerken met LTO Noord en de gemeenten Drechterland, Beemster en Hollands Kroon om zonnepanelen op agrarische daken te stimuleren. De provincie Noord-Holland ziet een belangrijke…

Lees meer

Cohesiebeleid van de EU verdedigd in Praag

Regeringsdelegaties uit 16 EU-lidstaten kwamen dinsdag 5 november in Praag samen om een verenigd standpunt te bespreken over de EU-begroting voor 2021-2027. Ze hebben een gemeenschappelijke verklaring afgegeven waarin staat…

Lees meer

Nederland gaat Europese klimaatdoelen voor 2020 missen

Middels de ‘2020-doelstellingen’ heeft de Europese Commissie een vermindering of verbetering van 20% van de uitstoot van broeikasgassen, energieverspilling en duurzame energie voor 2020 voorgesteld. Nederland heeft in reactie hierop…

Lees meer

Aanpassing Gids Proportionaliteit: vooraf uitsluiten van tenderkostenvergoeding is disproportioneel

In de Gids Proportionaliteit wordt vastgelegd dat het op voorhand uitsluiten van tenderkostenvergoedingen bij een (laattijdige) intrekking van de aanbesteding disproportioneel is. Mona Keijzer, Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]