De Europese Ster nr. 974

Wetgevingsoverleg Water en de Kaderrichtlijn Water

Op maandag 11 november jl. vond het Wetgevingsoverleg Water (WGO) plaats. Hier stond onder meer de Kaderrichtlijn Water op de agenda. In 2020 moet de laatste planperiode, die zal lopen…

Lees meer

Europese drempelbedragen aanbestedingen voor 2020-2021 gaan omlaag

De nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 31 oktober 2019 (Pb EU L 279). De drempelbedragen gaan iets omlaag. Zo wordt…

Lees meer

Jonge boeren geholpen bij verduurzamen bedrijf

Provincies stellen voor de vijfde keer subsidie beschikbaar voor jonge landbouwers die willen investeren in verduurzaming van hun bedrijf. Met de subsidie kunnen zij bijvoorbeeld modernere en meer duurzame installaties…

Lees meer

Oproep om ontwikkeling van plattelandsgebieden te waarborgen

Op 12 november kwamen het Europees Comité van de Regio’s (CvdR), leden van het Europees Parlement en de internationale vereniging Rurality – Environment – Development (R.E.D.) samen op een conferentie…

Lees meer

Stikstofproblematiek: eerste oplossingen kabinet

Op 29 mei 2019 beoordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) onverenigbaar is met de Europese Habitatrichtlijn. Dat betekent dat…

Lees meer

Nieuwe impuls grensoverschrijdende automatische diploma-erkenning

Op 8 november ondertekende de minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven, een intentieverklaring om het niveau van diploma’s uit de Benelux-landen en de Baltische Staten automatisch te laten erkennen. Met…

Lees meer

SKAO publiceert ‘Praktische Gids CO2-Prestatieladder voor overheden’

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) heeft een gids gepubliceerd die overheden praktische handvatten biedt bij het implementeren van de CO2-Prestatieladder. De ladder helpt hen hun CO2-emissies in kaart te…

Lees meer

Bestaan er Europese verplichtingen voor het bewaren van aanbestedingsstukken?

Antwoord in het kort In de aanbestedingsrichtlijn 2014/24/EU is een algemene bewaarverplichting van drie jaar opgenomen voor aanbestedingsdocumenten. Verder moet er rekening worden gehouden met de verplichtingen uit de Algemene…

Lees meer