De Europese Ster nr. 977

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Telt een meerjarig contract dat onterecht niet Europees is aanbesteed in het volgende verslagjaar nogmaals mee als fout bij de accountantscontrole?

Antwoord in het kort: Als het inkoopcontract voor het volledige bedrag waarover het contract is gesloten in de jaarrekening is opgenomen bij de ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’, dan…

Lees meer

Controle op correct gebruik CPV-codering wordt strenger

Tenders Electronic Daily gaat strenger controleren op het correcte gebruik van het CPV-systeem. Foutief gebruik van de verplichte CPV-codes kan een schending van het aanbestedingsrecht betekenen. Het is daarom belangrijk…

Lees meer

Stand van zaken veranderopgave inburgering

Gemeenten zullen verantwoordelijk worden voor inburgering. Het Centraal Planbureau heeft de financiële implicaties van het wetsvoorstel doorgerekend. Daarnaast is de Tweede Kamer middels een Kamerbrief geïnformeerd over de voortgang van…

Lees meer

Grenseffecten in kaart gebracht en investeringen in grensinfopunten door kabinet

In de laatste week van november bracht het Instituut voor Transnationale en Euregionale grensoverschrijdende samenwerking en mobiliteit (ITEM) de nieuwe versie van zijn jaarlijkse grenseffectenrapportage uit. Diezelfde week kondigde het…

Lees meer

Tool voor opzetten stedenbanden tussen EU en Turkije

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken, Directoraat voor EU-zaken, heeft een hulpmiddel voor stedenbanden vrijgegeven. Geïnteresseerde steden of gemeenten kunnen via de Town Twinning Tool andere steden vinden voor het…

Lees meer

Sociale huisvestingssector wil Europese Green Deal aanjagen

Welke rol kan de sociale huisvestingssector spelen in het uitvoeren van de Europese Green Deal? Hierover sprak Housing Europe, de Europese koepel van publieke, coöperatieve en sociale huisvestingsvoorzieningen en -organisaties,…

Lees meer

Lancering 2021-editie Europese Ondernemende Regio Award

De aanmeldperiode voor de nieuwe editie van de Europese Ondernemersregio (EOR) is geopend. Steden en regio’s met vooruitstrevende of bijzondere strategieën voor ondernemerschap kunnen zich aanmelden voor de EOR Award….

Lees meer

137e plenaire vergadering Europees Comité van de Regio’s

Op 4 en 5 december vond in Brussel de 137e plenaire zitting van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) plaats. De Nederlandse delegatie overhandigde Frans Timmermans een brochure met…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]