De Europese Ster nr. 978

Hoe worden de EFRO-prioriteiten binnen mijn landsdeel vastgesteld?

De Europese Commissie legt de kaders en prioriteiten voor de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF), waaronder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), vast in de verordening gemeenschappelijke bepalingen. Binnen de Europees vastgestelde EFRO-prioriteiten kiest elke lidstaat zijn eigen specifieke nationale prioriteiten. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kiest in samenspraak met lokale en regionale overheden, sociale partners en maatschappelijke organisaties de specifieke prioriteiten voor Nederland. Op landsdeelniveau geven managementautoriteiten in samenspraak met betrokkenen invulling aan de Nederlandse EFRO-prioriteiten in regionale operationele programma’s.

Lees meer

Interview met Europarlementariër Vera Tax

Sinds de zomer is PvdA-Europarlementariër Vera Tax lid van de parlementaire commissie voor regionale ontwikkeling (REGI). Wij spraken haar in het Europees Parlement over haar drijfveren en ambities voor de…

Lees meer

Europese Green Deal: De weg naar klimaatneutraliteit

Woensdag 11 december 2019 is de Europese Green Deal gepresenteerd. Hierin zet de Europese Commissie de strategie uiteen voor de verduurzaming van de Europese economie. Deze strategie raakt veel verschillende…

Lees meer

Belang van cohesiebeleid onderstreept in brief

De #CohesionAlliance roept op tot een tijdige overeenstemming over het volgende meerjarig financieel kader (MFK) voor 2021-2027, om een ​​soepele uitbetaling van middelen in de komende jaren te waarborgen. Het…

Lees meer

Interview gedeputeerde Rijsberman over cohesiebeleid na 2020

Michiel Rijsberman is gedeputeerde voor de provincie Flevoland. Hij heeft, naast cultuur, erfgoed en nationaal park Nieuwland, Europa in zijn portefeuille. Hierin werkt hij aan het cohesiebeleid post-2020 voor de…

Lees meer

Interview: Circulair bouwen en aanbesteden in de Zeeuwse praktijk

Richard van Bremen en Martin Scherpenisse werken beiden bij de provincie Zeeland. Van Bremen is senior beleidsmedewerker circulaire economie en Scherpenisse senior strategisch inkoopadviseur. Samen werken zij aan het project…

Lees meer

Interview met Europarlementariër Tom Berendsen

Sinds de zomer is CDA-Europarlementariër Tom Berendsen lid van de parlementaire commissie voor regionale ontwikkeling (REGI). Wij spraken hem in het Europees Parlement over de drijfveren en ambities voor de…

Lees meer

Europese Rekenkamer doet onderzoek naar grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma’s in grensregio’s

Op 9 december 2019 kondigde de Europese Rekenkamer een controle aan van de implementatie van grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma’s in grensregio’s. Dit doet de Rekenkamer naar aanleiding van het naderende einde van…

Lees meer