De Europese Ster nr. 979

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

EU-Kaderrichtlijn Water vraagt om betere implementatie

De EU-Kaderrichtlijn Water is “fit for purpose”, kondigde de Europese Commissie donderdag 12 december 2019 aan na de afronding van een tweejaarlijkse evaluatie, die de weg effent voor hardere handhavingsmaatregelen….

Lees meer

Conferentie over betrekken van burgers bij cohesiebeleid

Het directoraat-generaal Regionaal beleid en Stedelijk Beleid (DG REGIO) van de Europese Commissie organiseert op 6 februari 2020 een conferentie over het betrekken van burgers en het maatschappelijk middenveld bij…

Lees meer

Regionale overheden cruciaal voor Green Deal

Op 9 januari 2020 heeft Eurocommissaris Elisa Ferreira voor Cohesie en Hervormingen gesproken met Europese koepels van decentrale overheden. Onder andere de European Green Deal en het nieuwe Just Transition…

Lees meer

Nieuwe regels omtrent drones en vliegzones

Vanaf juli 2020 zullen er nieuwe eisen gelden voor drones en het uitvoeren van vluchten hiermee. Een onderdeel hiervan is dat Nederland bepaalde vliegzones vast kan stellen waar strengere of…

Lees meer

Kroatisch voorzitterschap Raad van de EU van start in 2020

Kroatië zal van 1 januari tot 30 juni 2020 het roulerende voorzitterschap van de Raad van de EU overnemen, in navolging van Finland. Onder het motto ‘Een sterk Europa in…

Lees meer

Voor hoe lang mag onze gemeente een schaarse vergunning verlenen?

Antwoord in het kort: Op grond van het Europese beginsel van het vrij verkeer van diensten en de Dienstenrichtlijn mag de toegang tot de interne markt voor dienstverrichters niet onnodig…

Lees meer

Kabinet richt meldloket op voor informatiedeling grensoverschrijdende medewerkers

Decentrale overheden kunnen met de handhavings- en detacheringsrichtlijnen geconfronteerd worden wanneer zij als werkgever bepaalde verplichtingen uit de handhavingsrichtlijn moeten naleven. Dit gebeurt bij het aannemen van gedetacheerde personen uit…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]