De Europese Ster nr. 982

Werkprogramma 2020: wat zijn de prioriteiten en plannen van de Commissie?

Op 29 januari 2020 heeft de Europese Commissie het Werkprogramma voor 2020 gepresenteerd. Het Werkprogramma is gericht op de overgang naar een eerlijk, klimaatneutraal en digitaal Europa. De plannen en…

Lees meer

Europese Week van Regio’s en Steden zoekt partners

De organisatie van de Europese Week van Regio’s en Steden (#EURegionsWeek) zoekt partners voor het organiseren van sessies en bijeenkomsten van 12 tot 15 oktober 2020. De thema’s van de…

Lees meer

Aankondiging staatssteun- en DAEB-rapportage decentrale overheden

In maart zullen alle gemeenten en provincies die staatssteun hebben verleend worden verzocht hierover te rapporteren. Het gaat daarbij om uitbetalingen die hebben plaatsgevonden in 2019. Naast de reguliere jaarlijkse…

Lees meer

Praktische aanbevelingen over het nationaal en regionaal beheer van EU-fondsen

Op 20 januari publiceerde de Europese Commissie samen met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een rapport over een pilotactie met vijf Europese lidstaten en regio’s voor het…

Lees meer

Provincies pleiten voor instandhouding Europese fondsen bij Eurocommissaris Hahn

Europese structuurfondsen zijn de afgelopen jaren van onschatbare waarde gebleken voor de Nederlandse regionale economie, zowel in het op gang brengen van regionale investeringen en de transitie naar schone productie…

Lees meer

Welke aanbestedingsverplichtingen vloeien voort uit de gewijzigde Richtlijn schone wegvoertuigen?

Antwoord in het kort De wijziging van de Richtlijn schone wegvoertuigen (Richtlijn 2009/33/EG) in 2019 moet uiterlijk 2 augustus 2021 doorgevoerd zijn in nationale wetgeving. Met de wijziging van de…

Lees meer

Nieuwe versie Brexit Impact Scan voor overheden staat online

Op 30 januari heeft Kenniscentrum Europa decentraal de Brexit Impact Scan voor overheden geactualiseerd. In deze actualisatie wordt rekening gehouden met de nieuwe situatie na de Brexit. Dat betekent dat…

Lees meer