De Europese Ster nr. 983

‘Circular City Funding Guide’ gelanceerd om steden te helpen circulair te worden

Op 31 januari 2020 heeft de Europese Investeringsbank (EIB) de Circular City Funding Guide gelanceerd. Dit webportaal biedt informatie en ondersteuning over fondsen en financiering van de circulaire economie in…

Lees meer

SyRI maakt inbreuk op privéleven burger

De wetgeving die de inzet van het Systeem Risico Indicatie (SyRI) reguleert is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dat oordeelde de rechtbank…

Lees meer

Nederland steunt aanpak Europese Green Deal op kosteneffectieve wijze

Nederland steunt de ambities van de Europese Commissie bij de Green Deal. Dat blijkt uit de beoordeling van het EU-voorstel over de Green Deal door de werkgroep ter ‘Beoordeling van…

Lees meer

Provinciaal detailhandelsbeleid na ‘Appingedam’: hoe doen we dat?

Antwoord in het kort: De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) hebben eind 2019 de Handreiking Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening gepresenteerd. Daarin wordt…

Lees meer

Handleiding Algemene Groepsvrijstellingsverordening gepubliceerd

Onlangs is de Handleiding Algemene Groepsvrijstellingsverordening gepubliceerd. Deze handleiding is opgesteld voor alle (decentrale) overheden die geoorloofd staatssteun willen verlenen onder toepassing van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). De handleiding dient als hulpmiddel voor organisaties die meer informatie willen over het gebruik van de AGVV.

Lees meer