De Europese Ster nr. 984

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Inspraak en Betere Regelgeving

De Europese Commissie geeft in het werkplan aan dat zij inspraak en betrokkenheid bij Europese beleidsvorming belangrijk vindt. Daarom wil de Commissie een Conferentie over de Toekomst van Europa organiseren….

Lees meer

Waarom is het werkprogramma van de Europese Commissie relevant voor decentrale overheden?

Antwoord in het kort: Het Commissie-werkprogramma kan relevant zijn voor het werk van een decentrale overheid. Dit programma verschijnt elk jaar. De Europese Commissie zet hierin uiteen wat haar prioriteiten…

Lees meer

Green Deal in het werkprogramma 2020

In december 2019 presenteerde Commissie-Von der Leyen de Green Deal; een veelomvattend programma van voorstellen om de huidige klimaat- en milieu-uitdagingen aan te pakken. De Europese Commissie heeft in haar…

Lees meer

Financiering van de Europese Green Deal

De Europese Commissie geeft in haar werkplan aan dat er een behoorlijke financiering moet worden geregeld om de ambities van de Green Deal te behalen. De Commissie heeft daarom tot…

Lees meer

A Europe fit for the Digital Age – Interne markt

Een essentieel onderdeel van een Europa dat zich staande kan houden in het digitale tijdperk is een goede werking van de interne markt. Met het werkprogramma 2020 zet de Europese…

Lees meer

A Europe Fit for a Digital Age – Digitale markt

De Europese Commissie heeft de ambitie om de komende vijf jaar het potentieel van het digitale tijdperk volledig te benutten. ‘Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk’ is…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]