De Europese Ster nr. 985

Europese Commissie publiceert strategie voor de omgang met data en AI

Op 19 februari publiceerde de Europese Commissie haar nieuwe plannen voor ‘een digitaal Europa dat klaar is voor de toekomst’. Deze prioriteit is een van de zes hoofdprioriteiten van de…

Lees meer

Onderhandelingen EU Meerjarig Financieel Kader

Op 20 en 21 februari vond er een extra Europese Raad van regeringsleiders plaats om te onderhandelen over de toekomstige EU-meerjarenbegroting, het Meerjarig Financieel Kader (MFK).

Lees meer

Zijn gemeenten verplicht Wmo-voorzieningen te verstrekken aan EU-burgers gedurende de eerste drie maanden van hun verblijf in Nederland?

Antwoord in het kort De Wmo valt in principe binnen de werkingssfeer van artikel 24 lid 2 Burgerschapsrichtlijn, waarin de mogelijkheid wordt geboden om aanspraak op (een vorm van) sociale…

Lees meer

Cijfers inkoopmethoden gemeentelijke zorg en vereenvoudiging aanbestedingsprocedure

Begin februari is de Monitor gemeentelijke zorginkoop 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit onderzoek brengt nauwkeurig in beeld hoe gemeenten de zorgtaken die voortvloeien uit de Jeugdwet en de…

Lees meer

Nieuw mandaat Comité van de Regio’s

Tijdens de 138e plenaire zitting van het Europees Comité van de Regio’s op 11-13 februari 2020 is de nieuwe mandaatperiode voor de komende vijf jaar (2020-2025) van start gegaan. Na…

Lees meer

De Europese Commissie verlengt richtsnoeren voor staatssteun in landbouw- en bosbouwsector

Het toepassingskader van de richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en bosbouwsector is door de Europese Commissie verlengd tot en met 31 december 2021. Maatregelen die uw organisatie wil verlengen…

Lees meer

Europese Commissie zoekt innovatie-experts

De Europese Commissie zoekt experts voor het evalueren van het innovatiefonds. Het innovatiefonds richt zich op zeer innovatieve technologieën en grote projecten met Europese toegevoegde waarde die aanzienlijke emissiereducties kunnen…

Lees meer

Europese Rekenkamer ziet beperkte vooruitgang duurzaam gebruik van pesticiden

Er is beperkte vooruitgang geboekt bij het meten en verminderen van de risico’s bij het gebruik van pesticiden in de EU. Dat concludeert de Europese Rekenkamer in een speciaal verslag…

Lees meer

Europese Commissie start acties om burgerbetrokkenheid te vergroten

De Europese Commissie start proefacties om burgers meer te betrekken bij de uitrol van cohesieprojecten. Met de acties wil de Commissie actieve betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties realiseren bij…

Lees meer

Oproep indienen voorstellen programma Partnerschap Duurzame Steden geopend

De Europese Commissie heeft een oproep voor het indienen van voorstellen voor het programma Partnerschap Duurzame Steden geopend.

Lees meer

Feedback gevraagd voor de Farm to Fork-strategie

De Europese Commissie heeft een feedbackformulier geopend voor de Van-Boer-tot-Bord-strategie (Farm to Fork). Deze strategie is onderdeel van de Europese Green Deal en zal in het voorjaar van 2020 worden…

Lees meer