De Europese Ster nr. 986

Staat van de Europese Unie 2020

Op 26 februari verscheen de Staat van de Europese Unie 2020, waarin het kabinet de Nederlandse reactie op het werkprogramma van de Commissie-Von der Leyen presenteerde. Het programma is opgedeeld…

Lees meer

Gemeenten zien belemmeringen bij het realiseren van zero-emissie-doelgroepenvervoer

Het realiseren van zero emissie in 2025 bij het doelgroepenvervoer kent systematische beperkingen. Dat blijkt uit onderzoek van de vereniging Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI) over de voortgang…

Lees meer

Natuurbank: compensatienatuur voor projecten met groot openbaar belang

In mei 2019 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met de Europese Habitatrichtlijn. Dat betekent dat…

Lees meer

Nederlandse deel Just Transition Fund grotendeels naar Groningen?

Volgens een landenrapport van 26 februari van de Europese Commissie wordt Groningen gezien als het belangrijkste doelgebied voor investeringen van het Just Transition Fund in Nederland. De Commissie verwacht dat…

Lees meer

Aan welke voorwaarden moet de publieke inspraak voor een milieueffectrapportage voldoen?

Introductie Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 november 2019 uitspraak gedaan over de door Griekse rechter gestelde prejudiciële vragen over de publieke inspraak bij een milieueffectrapportage. Hierbij gaat…

Lees meer

Consultaties meerjarenplan Benelux 2021-2024

De consultaties voor een meerjarenplan 2021-2024 van de Benelux zijn gestart onder het Nederlandse voorzitterschap, bekleed door minister Stef Blok. De Benelux-landen roepen geïnteresseerden op om hun stem te laten…

Lees meer

Onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen het VK en de EU

De Raad heeft onlangs het ontwerpmandaat van de Europese Commissie om te onderhandelen met het VK over de toekomstige relatie goedgekeurd. Het VK en de EU hebben eerder een terugtrekkingsakkoord…

Lees meer

Dataopslag in het VK na de overgangsperiode van de Brexit, kan dat?

Antwoord in het kort: Nee, de gemeente kan hier niet zonder meer vanuit gaan. Het is waarschijnlijk dat het VK na het aflopen van de overgangsperiode van de Brexit, in…

Lees meer

Meld u aan voor het Europees Migratie Forum

Op 2 en 3 juni 2020 vindt het zesde Europees Migratie Forum plaats in Brussel. Het Migratie Forum biedt jaarlijks aan lokale en regionale overheden een platform voor dialoog over…

Lees meer

PFAS- problematiek nog niet opgelost

Voornamelijk de bouwsector, maar ook decentrale overheden worden nog steeds geconfronteerd met PFAS-problemen (poly- en perfluoralkylstoffen). Ook na het wijzigen van het Tijdelijke behandelingskader in november bleven deze problemen zich…

Lees meer