De Europese Ster nr. 989

Tijdelijk handelingskader Europese Commissie voor steun in verband met coronavirus

Op grond van dit tijdelijke steunkader kunnen overheden sneller en gemakkelijker staatssteun verlenen zonder langdurige procedures in Brussel.

Lees meer

ECB kondigt steunprogramma van € 750 miljard aan

Het extra opkoopprogramma van obligaties moet de economische pijn van de coronacrisis binnen de Europese Unie verzachten.

Lees meer

Duurzame ontwikkelingsdoelen in de Green Deal: waar raken ze het werk van decentrale overheden?

De ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ (SDG’s) zijn zeventien doelstellingen voor het aanpakken van onder andere duurzaamheid, (on)gelijkheid, armoede en klimaatverandering. De afspraak tussen de 193 landen van de Verenigde Naties is dat…

Lees meer

LIFE-programma vraagt om uw mening

Het LIFE-programma is bezig met het ontwikkelen van het meerjarenwerkprogramma voor de periode 2021-2024. De algemene doelstellingen van het LIFE-programma na 2020 zijn voorlopig overeengekomen. In een consultatie hoort het…

Lees meer

Grass2Grit: grassap als dooimiddel

In Noord-Holland is op vrijdag 6 maart een bijzondere fabriek op een feestelijke manier geopend. Het gaat om de eerste fabriek ter wereld waar bermgras wordt omgezet in sap voor…

Lees meer

Meld uw cultureel erfgoed-projecten aan voor een uitwisseling van best practices

Heeft uw stad of regio een innovatief en inspirerend project op het gebied van cultureel erfgoed? Meld deze dan aan bij ‘Cultural Heritage in Action!’. Dit nieuwe platform van de…

Lees meer

Hoe werken de staatssteunregels bij de financiering van natuurbeheer(ders)?

Antwoord in het kort Ja dat is mogelijk omdat steun voor natuurbeheer in beginsel niet wordt gezien als staatssteun. Natuurbeheer als zodanig is immers geen economische activiteit zo blijkt uit…

Lees meer

Coronacrisis mogelijk van invloed op verloop aanbestedings­procedures

Inschrijvers kunnen bijvoorbeeld moeilijkheden gaan ondervinden bij het vormgeven van hun offerte.

Lees meer

Oproep voor voorstellen energie-efficiëntie

De Europese Commissie heeft een oproep voor het indienen van voorstellen voor energie-efficiëntie gepubliceerd. De oproep valt onder het Horizon 2020-programma en richt zich op voorstellen voor innovatie op het…

Lees meer

Commissie presenteert investeringsinitiatieven voor aanpak coronavirus

Met dit ‘Coronavirus Response Investment Initiative’ (CRII) wordt ingespeeld op de investeringsbehoeften van verschillende sectoren als de gezondheidszorg en het MKB en wordt hulp geboden aan de meest getroffen gebieden en hun burgers.

Lees meer