De Europese Ster nr. 990

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Geactualiseerde factsheet: toepassing Europese Dienstenrichtlijn na Appingedam-uitspraak

Stelt uw overheidsorganisatie voorschriften vast, zoals maatregelen, verordeningen of bestemmingsplannen? Gebruik dan de geactualiseerde factsheet Rechtspraak over de toepassing van de Europese Dienstenrichtlijn van Kenniscentrum Europa decentraal om te controleren of de voorschriften die u vaststelt in overeenstemming zijn met de Dienstenrichtlijn. De eerste versie van de factsheet is geactualiseerd vanwege de einduitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) in de Appingedamzaak. Nu deze uitspraak er is vormt deze de basis voor de behandeling van soortgelijke zaken.

Lees meer

De Green Deal en de coronacrisis

De strijd tegen het coronavirus is op dit moment wereldwijd prioriteit. Zo ook voor de Europese Unie. Maar wat betekent de coronacrisis voor de Green Deal?

Lees meer

Commissie van Aanbestedingsexperts oordeelt over open house-procedure

Onlangs heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts zich uitgesproken over de vraag welke regels er gelden voor toelatingsprocedures. In haar advies wordt overwogen of aanbestedingsrechtelijke beginselen (zoals gelijke behandeling en proportionaliteit)…

Lees meer

Green Lanes bij grensovergangen

Op 23 maart presenteerde de Europese Commissie een document voor de implementatie van Green Lanes. Door middel van de Green Lanes moet het vrije verkeer van goederen in de interne…

Lees meer

Actieplan om regio’s en steden te helpen bij bestrijding COVID-19

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) presenteerde op 24 maart een actieplan ter ondersteuning van lokale en regionale overheden bij de aanpak van de coronacrisis. In het kader van…

Lees meer

Kunnen gemeenten gebruikmaken van financiering van de Europese Investeringsbank?

Antwoord in het kort Ja, ook decentrale overheden kunnen onder voorwaarden gebruikmaken van diensten van de Europese Investeringsbank (EIB). Naast provincies, gemeenten en waterschappen kunnen ook overheidsbedrijven, bijvoorbeeld nutsbedrijven, in…

Lees meer

Kan een subsidieverstrekker een schadevergoeding vorderen van een kartel?

Maart 2020 Introductie In deze zaak heeft het Europees Hof van Justitie een vraag beantwoord van een Oostenrijkse rechter. Ter discussie stond de vraag of een entiteit die indirect schade…

Lees meer

Oproep voor aanmeldingen voor EU-beurzen voor sociale fondsen

Het European Social Catalyst Fund (ESCF) is een initiatief ontworpen als een stimulans om Europa’s meest urgente sociale uitdagingen aan te pakken. Het doel van het ESCF is het samenbrengen…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]