De Europese Ster nr. 822

Rechtstreekse werking aanbestedingsrichtlijnen?

De deadline van 18 april 2016 voor de implementatie van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen en de nieuwe concessierichtlijn gaat niet gehaald worden. Hierdoor leven er veel vragen over de mogelijke…

Lees meer

Nieuwe EU verordening moet gebruik van organische en op afval gebaseerde meststoffen bevorderen

De Europese Commissie heeft een eerste resultaat van het pakket circulaire economie in de vorm van nieuwe regels voor organische en op afval gebaseerde meststoffen gepresenteerd. De toegang van deze…

Lees meer

Aankondiging rapportage Diensten van Algemeen Economisch Belang

Alle gemeenten en provincies worden verzocht om uiterlijk vrijdag 22 april 2016 informatie aan te leveren in het kader van de rapportage over Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB). Dit…

Lees meer

Hulp voor decentrale overheden bij aanpak radicalisering

Interculturele en interreligieuze dialoog op lokaal niveau moet aangemoedigd worden. Dat stelt het Congres van Lokale en Regionale Autoriteiten van de Raad van Europa. Om regionale overheden hierbij te helpen,…

Lees meer

Europees Parlement rapporteur Mihaylova over Europese territoriale samenwerking

Namens de commissie regionale ontwikkeling in het Europees Parlement heeft rapporteur Iskra Mihaylova haar rapport genaamd ‘Europese territoriale samenwerking (ETS) – best practices en innovatieve maatregelen’ gepresenteerd. Het rapport benadrukt…

Lees meer

Gemeentelijke fiscale heffingen wellicht staatssteun

Vorige week verscheen in het Financieel Dagblad een artikel over toeristenbelasting en mogelijke onwettigheid. Hierin werd kort gerefereerd aan de staatssteunregels die in dit geval wellicht ook een rol spelen….

Lees meer

Aansprakelijkheid van instanties die gratis wi-fi aanbieden

 1. Introductie: In deze zaak over aansprakelijkheid bij het gratis aanbieden van wifi heeft Advocaat-Generaal (AG) Szpunar geconcludeerd dat entiteiten – zoals decentrale overheden – die een open en gratis wifinetwerk…

Lees meer

Kan een financiële bijdrage aan stichtingen voor bijzonder onderwijs worden aangemerkt als staatssteun?

Antwoord in het kort Nee, het verstrekken van financiële ondersteuning aan stichtingen voor bijzonder onderwijs kan niet worden aangemerkt als staatssteun, tenzij de stichting dit gebruikt ten behoeve van andere…

Lees meer