Europese steun voor drinkwaterinfrastructuur in Zuid-Holland

11 december 2017

De Europese Investeringsbank heeft een leningsovereenkomst getekend met het Zuid-Hollandse drinkwaterbedrijf Oasen. De lening van € 70 miljoen wordt gegarandeerd door de Europese Commissie via het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). In oktober 2017 keurde de EIB reeds een lening van € 100 miljoen goed voor de bouw van het Amphia ziekenhuis in Breda. Het afgelopen jaar investeerde de EIB een recordbedrag van € 2,56 miljard in Nederlandse projecten.

Circulaire economie

Volgens Europees Commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij Karmenu Vella is de Commissie vastbesloten in het overgaan naar een meer circulaire economie en een duurzamer gebruik van onze grondstoffen, waaronder het water. “Deze EFSI-investering in Oasen komt ten goede aan zo’n 750.000 mensen. Door bedrijven aan te zetten tot innovatie maken we ze concurrerender en stuwen we de groei van een sector die in Europa werk biedt aan bijna een miljoen mensen.” Met de EFSI lening wordt de modernisering van de drinkwatervoorziening in de provincie Zuid-Holland gesteund.

Drinkwater

Met deze financiering voert het Zuid-Hollandse drinkwaterbedrijf Oasen een deel van haar investeringsprogramma voor de jaren 2017-2022 uit. Hieronder vallen een grote upgrade van het distributienetwerk, alsook de vernieuwing van waterzuiveringsstations, reservoirs en pompstations. Door de specifieke bodemsamenstelling in het waterwin- en distributiegebied van Oasen zijn er aanzienlijke investeringen nodig voor het moderniseren en onderhouden van de drinkwaterinfrastructuur in Zuid-Holland.

Europese Investeringsbank (EIB)

EIB vicepresident Pim van Ballekom stelt dat dit de eerste operatie in de Nederlandse watersector is waarvoor garantie van het Investeringsplan gebruikt wordt. “EFSI stelt ons in staat om financiering te leveren die precies bij de behoeften van Oasen past. Het project focust specifiek op het aanpassen aan klimaatverandering, aangezien een deel van het geld gebruikt zal worden voor nieuwe zuiveringstechnieken vanwege de verzilting.”

Nederlandse projecten

De EIB is de kredietinstelling voor langlopende leningen van de Europese Unie en is eigendom van de EU-lidstaten. Het stelt lange termijn financiering beschikbaar voor investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU. Het afgelopen jaar investeerde de EIB een recordbedrag van 2,56 miljard euro in Nederlandse projecten. Zo zijn er zeventien projecten gericht op infrastructuur en innovatie. Ook zijn er zeven overeenkomsten getekend met intermediaire banken of fondsen ten gunste van meer dan duizend MKB’s.

EFSI

Het Investeringsplan voor Europa is één van de prioriteiten van de Europese Commissie. Het is gericht op het stimuleren van investeringen om banen en groei te creëren door slimmer gebruik van nieuwe en bestaande financiële middelen, het wegnemen van belemmeringen voor investeringen en het verstrekken van zichtbaarheid en technische bijstand aan investeringsprojecten. EFSI biedt een eerste verliesgarantie, waardoor de EIB in meer, vaak risicovoller, projecten kan investeren. Het EFSI laat al concrete resultaten zien. De projecten en overeenkomsten die tot nu toe voor financiering onder de EFSI zijn goedgekeurd, mobiliseren naar verwachting meer dan 241 miljard euro in investeringen en ondersteuning voor 462.000 kleine en middelgrote ondernemingen in alle 28 lidstaten.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

European support drinking water infrastructure Zuid-Holland, persbericht Europese Commissie

Meer informatie:

Investeringsplan in Nederland, Europese Commissie
Factsheet november 2017 EFSI stand van zaken Nederland, Europese Commissie