Nieuws

Publicatie: 9 september 2019

Door:


Noord-Nederland is op koers om een van de Europese waterstofkoplopers te worden. De Noord-Nederlandse subsidieaanvraag voor een Hydrogen Valley is door de Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) van de Europese Commissie geselecteerd om de subsidie-overeenkomst voor 20 miljoen euro met een publiek-private cofinanciering van 70 miljoen euro voor te bereiden. De totale projectomvang is circa 90 miljoen euro. Deze subsidie is bestemd voor de ontwikkeling van een volledig functionerende groene waterstofketen in Noord-Nederland. Uiterlijk januari 2020 beoogt het consortium de overeenkomst te kunnen tekenen en zal het zesjarige project van start gaan.

Groene waterstofketen

De EU-subsidie is bestemd voor de ontwikkeling van een groene waterstofketen in Noord-Nederland. Het betreft een van de grootste subsidies die het publiek-private partnerschap FCH JU beschikbaar heeft gesteld voor een project. Deze subsidie en de cofinanciering die ermee gepaard gaat, stelt de winnende regio in staat om sectorale integratie op het gebied van groene waterstof te realiseren en de leiderschapspositie in Europa in te nemen. Het zesjarige project zal naar verwachting in 2020 van start gaan.
De projecten die worden ondersteund zijn gericht op sectorale integratie: de grootschalige productie van groene waterstof als grondstof voor de industrie, de opslag, transport en distributie van waterstof en de toepassing voor de energievoorziening voor zowel de industrie als de gebouwde omgeving en in de mobiliteit. Bestaande aardgaspijpleidingen worden geschikt gemaakt voor het transport van waterstof en nieuwe waterstofleidingen worden aangelegd. Daarnaast is er een ondergrondse waterstofopslag voorzien en wordt toepassing voor verwarming van huizen, kantoorgebouwen en industrie gerealiseerd.

Mobiliteit

In de mobiliteit zal waterstof worden gebruikt voor onder meer bussen, lichte én zware vrachtwagens en personenauto’s en er komen waterstoftankstations. Eveneens wordt een binnenvaartschip op waterstof (H2) gebouwd en wordt groene waterstof ingezet bij de productie van e-kerosine voor vliegtuigen. Zwaardere voertuigen zijn zeer geschikt voor het gebruik van waterstof en daar is ook de grootste CO2-reductie en milieuwinst te behalen.

Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking

De Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU), die de subsidie beschikbaar stelt, is een uniek publiek-privaat partnerschap ter ondersteuning van onderzoek en technologische ontwikkeling in Europese brandstofcel- en waterstofenergietechnologieën. Het doel is om de toetreding van deze technologieën in de markt te versnellen en hun potentieel te realiseren als instrument voor het toewerken naar een koolstofvrij energiesysteem. De drie leden van de FCH JU zijn de Europese Commissie, de brandstofcel- en waterstofindustrie vertegenwoordigd door Hydrogen Europe en de onderzoeksgemeenschap vertegenwoordigd door Hydrogen Europe Research.
 

Bronnen:

Europese steun voor dé groene waterstofregio van Europa: Noord-Nederland
Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU)
Hydrogen Valleys