Nieuws

Publicatie: 7 oktober 2019

Door:


Onlangs heeft het Urban Innovative Actions (UIA) subsidieprogramma een vijfde oproep gedaan voor subsidieaanvragen van stedelijke projecten met een innovatief karakter. Dit subsidieprogramma biedt lokale autoriteiten steun bij het doorzetten van stedelijke innovatie op basis van een breed scala aan thema’s. Tot 12 december 2019 is het mogelijk om stedelijke projecten aan te melden.

Vijfde oproep UIA

De thema’s waarop aanvragen zich in de vijfde oproep moeten richten, zijn circulaire economie, luchtkwaliteit, cultuur en cultureel erfgoed en/of demografische veranderingen. Hiervoor heeft het UIA €50 miljoen ter beschikking gesteld. In de handleiding voor UIA projectvoorstellen staat aan welke voorwaarden een project moet voldoen.

Urban Innovative Actions

Naar aanleiding van de verordening betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is het Urban Innovative Actions-subsidieprogramma opgezet. Het UIA is gecreëerd om Europese stedelijke gebieden de ruimte en middelen te bieden bij het vinden en uitproberen van nieuwe en onconventionele oplossingen voor vraagstukken rondom duurzame stedelijke ontwikkeling. Elke actie kan tot een maximum van €5 miljoen cofinanciering van het EFRO ontvangen, en de uitvoering van een project moet plaatsvinden binnen een periode van maximaal 3 jaar.

Voorwaarden UIA subsidieprogramma

Projecten moeten onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • innovatief zijn;
  • van goede kwaliteit zijn;
  • in overleg met belangrijke stakeholders opgezet en uitgevoerd zijn; en
  • resultaatgericht en overdraagbaar zijn.

Stedelijke autoriteiten kunnen de kans die het UIA-subsidieprogramma biedt aangrijpen om van ‘gewone projecten’ die zouden worden gefinancierd door ‘traditionele’ financieringsbronnen, over te gaan naar projecten waarbij risico wordt genomen. Hierbij duidt het UIA vooral op ambitieuze en creatieve ideeën, die worden omgezet in prototypes, en die kunnen worden getest in reële stedelijke omgevingen.

Informatiesessies vijfde oproep

Ter voorbereiding op de subsidieaanvraag organiseert het UIA subsidieaanvrager seminars in Praag (15 oktober) en Brussel (5 november). Het UIA organiseert daarnaast online twee collectieve Q&A sessies (22 oktober; 12 november) en één-op-één consultatiesessies. Voor meer informatie over alle informatiesessies kunt u terecht op deze pagina.

Bron

Vijfde oproep subsidieaanvragen, Urban Innovative Actions
Subsidies voor innovatieve stedelijke projecten, VNG (link verwijderd)
Urban Innovative Actions, Nederlandse versie

Meer informatie

Urban Innovative Actions, subsidieprogramma Europese Unie
Handleiding projectvoorstellen UIA, Urban Innovative Actions
Vierde call Urban Innovative Actions opengesteld, Kenniscentrum Europa Decentraal